Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Szanujesz swoje pieniądze? Dopełnij obowiązków względem fiskusa

Przez   /   2 kwietnia 2013  /   Brak komentarzy

Uzyskiwanie dochodu z zagranicy należy do przyjemnej strony podjęcia pracy poza granicami naszego kraju. Nie możemy przy tym jednak zapominać o obowiązkach względem naszego kraju, a dokładniej ujmując względem polskiego urzędu skarbowego, pamiętając jednocześnie o prawach nam przysługujących.

fot. stock.xchng / Marcin Jochimczyk

fot. stock.xchng / Marcin Jochimczyk

Pamiętajmy, że podatnik będący polskim rezydentem podatkowym, ma nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że w zeznaniu rocznym do polskiego fiskusa ma obowiązek przedstawić nie tylko przychody uzyskane na terytorium Polski, lecz także wszystkie inne przychody z krajów w których w danym roku podatkowym owy przychód uzyskiwał.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.). za polskiego rezydenta podatkowego,  uważa się osobę która:

– posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych lub
– przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Rys.1 Pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące konieczności opodatkowaia dochodów z pracy w Holandii

Rys.1 Pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące konieczności opodatkowaia dochodów z pracy w Holandii

Zeznanie podatkowe powinny złożyć jednak nie tylko te osoby, które posiadają w Polsce miejsce zamieszkania, meldunek, rodzinę bądź dobra materialne, lecz także osoby, które zamierzają powrócić do swojej ojczyzny, bądź zaciągnąć kredyt w celu realizacji swoich planów. Ze względu na coraz częstsze kontrole, przeprowadzane przez polskie urzędy skarbowe, jak i system wymiany informacji pomiędzy polskimi, a zagranicznymi urzędami skarbowymi, który zdaje się działać coraz skuteczniej, tak ważne jest, aby obowiązki względem naszego fiskusa były dopełniane, a co więcej by były dopełniane w terminie.

Osoby nie składające zeznania podatkowego, bądź nie składające go w terminie narażają się na sankcje karne skarbowe. Przykład pisma z Urzędu Skarbowego w sprawie złożenia zeznania podatkowego z dochodami uzyskanymi z zagranicy przedstawiliśmy obok. Niezłożenie zeznania w terminie traktowane jest jako wykroczenie skarbowe i zgodnie z art. 56 paragraf 4 Kodeksu karnego skarbowego grozi za nie grzywna. Grzywna ta może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dlatego przy obecnym minimalnym wynagrodzeniu 1600 zł daję to przedział od 160 zł do 32000 zł. W praktyce jednak urzędy stosują tryb mandatowy gdzie grzywna nie może przekroczyć podwójnej wysokości wynagrodzenia czyli 3200 zł.

fot. stock.xchng / Bartek Ambrozik

fot. stock.xchng / Bartek Ambrozik

Znacznie poważniejszym wykroczeniem jest uchylanie się od opodatkowania lub nieskładanie zeznania, ten rodzaj wykroczenia jeśli zostanie zakalikowany jako przestępstwo skarbowe może nieść za sobą grzywnę w wysokości 720 stawek dziennych, pozbawienie wolności albo obie sankcje jednocześnie.

Istnieją jednak umowy międzynarodowe mające za zadanie spowodować, by nie wystąpiło dwukrotne opodatkowanie tych samych przychodów w kraju rezydencji oraz zarobkowania. Podatnik ma prawo także skorzystać z odliczenia przysługujących mu diet za każdy dzień w którym pozostaje w zagranicznym stosunku pracy, a także z ulgi abolicyjnej co dla większości osób pracujących zagranicą składa się na to, że nie występuje u nich obowiązek dopłaty do polskiego urzędu skarbowego.

Aby uniknąć nie miłych sytuacji jakimi są wezwania z urzędu skarbowego lub sankcji w postaci grzywny, osoby u których obowiązek złożenia zeznania podatkowego istnieje,  powinny złożyć zeznanie w terminie do 30.04.2013r.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie prosimy o wysyłanie e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska  www.rozliczsie.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *