Loading...
You are here:  Home  >  Regulamin gazety i portalu GoniecPolski.nl

Regulamin gazety i portalu GoniecPolski.nl

1. Redakcja może odmówić publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.

2. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych, promocyjnych i sponsorowanych. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.

3. Redakcja GoniecPolski.nl nie odpowiada za szkody powstałe na skutek wykorzystania plików oraz treści zawartych w dwutygodniku drukowanym lub na stronie internetowej.

4. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich poprawiania, skracania, redagowania, adjustacji oraz doboru tytułów i śródtytułów.

5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za pliki (teksty, zdjęcia, grafiki)  nadesłane przez osoby trzecie. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.

6. Wszystkie materiały dostępne w dwutygodniku GoniecPolski.nl mogą być przedrukowane i kopiowane w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgoda Redakcji.

7. Publikacje materiałów nadesłanych przez osoby trzecie nie są płatne.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów oraz wiadomości mailowych do GoniecPolski.nl

9. Przesyłając materiały Autor oświadcza, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich zwielokrotnienie przy użyciu wszelkich technik, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz na jego rozpowszechnienie na pomocą drukowanego dwutygodnika GoniecPolski.nl, portalu internetowego GoniecPolski.nl oraz portalu facebook.pl.

10. Informacje i porady publikowane zarówno w wersji drukowanej, jak i zamieszczane na portalu GoniecPolski.nl oraz odpowiedzi udzielane w wiadomościach email mimo, iż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność informacji, nie mają charakteru profesjonalnego doradztwa. W związku z tym GoniecPolski.nl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu poniesionych szkód lub doznanych strat powstałych w wyniku korzystania lub polegania na informacjach tu zawartych.

11. Pliki i materiały przesłane przez Czytelników, Reklamodawców i Ogłoszeniodawców nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Czytelnicy, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy oświadczają, że dysponują prawami do przesłanych plików i materiałów do publikacji. Czytelnicy, Reklamodawcy i Ogłoszeniodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec GoniecPolski.nl w związku z tymi plikami i materiałami do publikacji.

12. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. GoniecPolski.nl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym.

13. Oferta reklamowa na stronie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Aby uzyskać dokładne dane prosimy o kontakt pod adresem reklama@goniecpolski.nl.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *