Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Zasiłek rodzinny z SVB i z Polski jednocześnie?

Przez   /   16 stycznia 2024  /   Brak komentarzy

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej dotyczącymi koordynacji świadczeń na dzieci, pobieranie pełnej kwoty zasiłku rodzinnego jednocześnie z Holandii i Polski nie jest możliwe. Czy zawsze panuje ta sama reguła?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej dotyczącymi koordynacji świadczeń na dzieci, pobieranie pełnej kwoty zasiłku rodzinnego jednocześnie z Holandii i Polski nie jest możliwe. Unijne przepisy przyznają pierwszeństwo do wypłacania świadczeń krajowi, w którym osoba (najczęściej rodzic) wykazuje aktywność zawodową. Następnie w przypadku aktywności zawodowej rodziców na tym samym poziomie, ale w innych krajach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. Niemniej jednak, po zmianie przepisów, wprowadzonej w Polsce od czerwca 2022 roku, benefity są przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na dzieci mieszkające w Polsce, niezależnie od aktywności zawodowej rodziców. W praktyce oznacza to, że od tego czasu świadczenia mogą być przyznawane nawet w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą.

Zastanawiamy się czy można pobierać zasiłek rodzinny z Holandii i Polski jednocześnie.

Czy słusznie otrzymuję 800 plus?


W Polsce koordynacją świadczeń zajmują się urzędy wojewódzkie, które mają zadanie ocenić, czy w przypadku aktywności zawodowej jednego z rodziców za granicą, na przykład w Holandii, polskie świadczenia na dzieci są właściwe. Decyzje ZUS przyznające świadczenie wychowawcze (nieuwzględniające kwestii aktywności zawodowej) mogą w przyszłości zostać przekazane do Wojewody celem zajścia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy jeden z rodziców nie pracuje zawodowo w Polsce, a drugi jest zatrudniony w Holandii decyzję ZUS mogą zostać uchylone. Powodem mogą być opisane wcześniej regulacje prawne. Reasumując wszystko zależy od decyzji podjętej przez Wojewodę.

Aktywność zawodowa – co tak naprawdę oznacza

Za czynność zawodową uważa się: 

– trwanie stosunku pracy (w tym zasiłek macierzyński oraz urlop wychowawczy), 

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej (także tej nierejestrowanej), 

– status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, 

– prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki, 

– przebywanie na płatnym stażu,

 – opłacanie składki emerytalno-rentowe w KRUS.

Jakie świadczenia z Polski odlicza SVB?

  • Świadczenie wychowawcze 800+,
  • Zasiłek rodzinny
  •  Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO),
  • Zasiłek pielęgnacyjny, ale tylko w przypadku pobierania podwójnego zasiłku rodzinnego z Holandii.

Więcej na temat zasiłku dyferencyjnego, czym jest, komu przysługuje i jak jest wyliczany dowiadujemy się w artykule, do którego odsyłamy: sprawdź.

(RED.) ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY
WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
MGR ANNA KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL
    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *