Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii

Przez   /   8 lipca 2019  /   Brak komentarzy

Dnia 16 maja 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniu wychowawczym 500+, która umożliwi uzyskanie tego świadczenia na pierwsze dziecko bez progu dochodowego. Zgodnie z tym dokumentem prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia (niezależnie od dochodów przypadających na członka rodziny w gospodarstwie domowym).

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii
Fot. FreeImages.com / Mikolaj Dyk

Zmiany mają wejść w życie już od 1 lipca 2019 roku. Należy tu podkreślić, że nie będzie miało znaczenia czy dzieckiem opiekuje się oboje rodziców/opiekunów czy tylko jeden z nich.

By starać się o prawo do 500+ na pierwsze dziecko według nowych zasad jego przyznawania, koniecznym będzie złożenie wniosku w gminie przez rodzica w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 roku.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po tym terminie, 500+ na pierwsze dziecko będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, a nie od lipca 2019 roku.

Co warte zapamiętania: wnioski będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 roku, natomiast w formie papierowej dopiero od 1 sierpnia 2019 roku.

Jeżeli dokumenty zostaną złożone przed ostatnim dniem sierpnia 2019 roku, to na wypłatę świadczenia będzie można liczyć już przed końcem października. Bardzo istotne jest to, że jeśli nasz wniosek złożymy w okresie pomiędzy lipcem a wrześniem 2019 roku, to 500+ otrzymamy z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku. Jeśli dokumenty złożymy po tym terminie, to decyzja będzie obejmować okres od momentu złożenia wniosku (bez żadnego wyrównania).

Dla osób pobierających zasiłek rodzinny w Holandii może skutkować to tym, że Sociale Verzekeringsbank (SVB) przestanie im wypłacać świadczenia rodzinne, ponieważ według koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zagraniczne urzędy socjalne będą miały obowiązek wypłaty tylko świadczenia dyferencyjnego (różnicy).

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii
Fot. FreeImages.com / Jaclyn Twidwell

Dla przykładu: jeśli pobieraliśmy do tej pory świadczenie rodzinne z Holandii na jedyne dziecko w wieku 14 lat i spotkaliśmy się wcześniej z odmową wypłaty świadczenia w Polsce ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, to kwota wypłacana przez holenderski urząd wynosiła 314,24 EUR (pierwszy kwartał 2019 roku).

Jednak od 1 lipca 2019 roku sytuacja ta będzie mogła ulec zmianie, ponieważ po przyznaniu świadczenia 500+ na pierwsze dziecko urząd holenderski wypłaci świadczenie niższe albo wcale, gdyż wysokość świadczeń przyznanych w Polsce przekroczy wysokość przyznawanego w Holandii zasiłku rodzinnego.

Nie oznacza to jednak, że wnioskowanie o świadczenia w Holandii będzie już nieopłacalne.

W Holandii w zakres świadczeń rodzinnych wchodzi nie tylko zasiłek rodzinny, ale również dodatek do zasiłku rodzinnego (Kindgebonden Budget) o który wnioskujemy do urzędu skarbowego w Holandii (Belastingdienst). Wnioskowanie o dodatek jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy mamy prawo do otrzymywania zasiłku z Holandii, nawet jeśli nie otrzymamy z tego tytułu żadnych kwot, gdyż będą one wyzerowane poprzez otrzymywanie 500+ w Polsce. W praktyce oznacza to, że należy złożyć dokumenty do zasiłku rodzinnego w Holandii, mimo że nie otrzymamy tego świadczenia, ale za to nabędziemy prawo do dodatku.

Zawnioskowanie o dodatek do zasiłku rodzinnego spowoduje, iż finalnie kwota zasiłku i dodatku do zasiłku rodzinnego z Holandii, a więc świadczeń rodzinnych z tego kraju, może przewyższać samą kwotę zasiłku z Polski, a co za tym idzie, nabędzie się prawo do wyrównania świadczenia ze strony holenderskiej.

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii
Fot. FreeImages.com / pipp

Przykład 1

Stan faktyczny:

 • 3-osobowa rodzina z jednym dzieckiem w wieku 14 lat,
 • ojciec pracujący w Holandii (dochody około 20000 euro brutto rocznie),
 • matka pracująca w Polsce (dochody około 27600 zł, czyli 6478,87 euro brutto rocznie).

Należne kwoty świadczeń rodzinnych w Polsce i Holandii:

 • kwota zasiłku rodzinnego z Holandii: 314,24 euro,
 • kwota dodatku do zasiłku rodzinnego z Holandii: 85 euro miesięcznie, czyli 255 euro kwartalnie,
 • suma zasiłku i dodatku do zasiłku z Holandii: 569,24 euro na kwartał,
 • świadczenie 500+ w Polsce: 500 zł miesięcznie, co daje 1500 zł kwartalnie, czyli 352,11 euro kwartalnie,
 • różnica w wysokości świadczeń pomiędzy Polską a Holandią, która będzie wypłacana przez Holandię: 217,1 euro kwartalnie / 868,4 euro rocznie.

Jakie świadczenie wypłaci Polska, a jakie Holandia? Ponieważ oboje rodzice są aktywni zawodowo, to świadczenia należą się i w Polsce, i w Holandii. Odejmując od świadczeń z Holandii kwotę zasiłku 500+ z Polski, pozostaje różnica w kwocie 217,1 euro kwartalnie. Dokładnie tyle nadpłaty świadczenia z Holandii będzie nam jeszcze przysługiwało. Jeśli więc prawo do dodatku posiada się przez cały rok, to w takiej sytuacji zyskujemy 868,52 euro rocznie! Jak można zauważyć na powyższym przykładzie otrzymywanie świadczeń z Holandii w obliczu nowelizacji ustawy wciąż będzie możliwe.

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii
Fot. FreeImages.com / Wojciech Sadlej

Przykład 2

Stan faktyczny:

 • 4-osobowa rodzina dzieci w wieku 7 i 14 lat,
 • ojciec pracujący w Holandii (dochody około 20000 euro brutto rocznie),
 • matka pracująca w Polsce (dochody około 27600 zł, czyli 6.478,87 euro brutto rocznie).

Należne kwoty świadczeń rodzinnych w Polsce i Holandii:

 • kwota zasiłku rodzinnego z Holandii: 581,34 euro na dwójkę dzieci kwartalnie,
 • kwota dodatku do zasiłku rodzinnego z Holandii: 168 euro na dwójkę dzieci miesięcznie czyli 504 euro kwartalnie,
 • suma zasiłku i dodatku do zasiłku z Holandii: 1085,34 euro kwartalnie,
 • świadczenie 500+ w Polsce: 1000 zł miesięcznie na dwójkę dzieci, co daje 3000 zł kwartalnie czyli 704,22 euro,
 • różnica w wysokości świadczeń pomiędzy Polską a Holandią, która będzie wypłacana przez Holandię: 381,12 euro kwartalnie / 1524,48 euro rocznie!

Przykład 3

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii
Fot. FreeImages.com / Justine FG

Stan faktyczny:

 • samotna matka (wychowująca dziecko i utrzymująca się z pracy na pół etatu w Polsce oraz z alimentów) decyduje się na wnioskowanie o zasiłek rodzinny z Holandii wraz z dodatkiem, ponieważ ojciec dziecka pracuje w Holandii,
 • matka pracująca w Polsce (dochody około 19800 zł czyli 4648 euro brutto rocznie),
 • dziecko w wieku 3 lat,
 • rozwiedziona,
 • brak wspólnego meldunku z biologicznym ojcem dziecka (bardzo ważne, by móc zawnioskować o dodatek dla samotnego rodzica!).

Należne kwoty świadczeń rodzinnych w Polsce i Holandii:

 • kwota zasiłku rodzinnego z Holandii: 219,97 euro,
 • kwota dodatku do zasiłku rodzinnego z Holandii: 358 euro miesięcznie czyli 1074 euro kwartalnie,
 • suma zasiłku i dodatku do zasiłku z Holandii: 1293,97 euro,
 • świadczenie 500+ w Polsce: 500 zł miesięcznie co daje 1500 zł kwartalnie czyli 352,11 euro,
 • różnica w wysokości świadczeń pomiędzy Polską a Holandią, która będzie wypłacana przez Holandię: 941,86 euro kwartalnie / 3767,44 euro rocznie!

W przypadku rodziców samotnie wychowujących kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego są naprawdę wysokie. Warto mieć na względzie również sytuacje odwrotne, kiedy to Polska powinna wypłacać świadczenie dyferencyjne, lecz w przypadku osób, które zdecydują się na wnioskowanie o dodatek do zasiłku, sytuacje takie z reguły nie będą mieć miejsca.

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii
Fot. FreeImages.com / Tomasz A. Poszwa

Podsumowując, mimo nowelizacji ustawy w większości przypadków wciąż opłacalnym będzie wnioskowanie o świadczenia rodzinne z Holandii. Ważnym jest natomiast, by zawsze złożyć wniosek o świadczenie 500+ w Polsce. Urząd holenderski opracowując dokumenty będzie wymagał decyzji przyznającej lub odmownej.

Czy możliwym jest, że SVB nie wypłaci nic, nawet gdy zawnioskujemy o dodatek? Niestety tak. Trzeba mieć to na uwadze. Sytuacje takie mogą mieć miejsce zwłaszcza w przypadku rodzin z jednym dzieckiem w wieku poniżej 12 lat, gdzie jeden z rodziców jest aktywny zawodowo w Polsce, a dochody obojga rodziców są wysokie. Takie sytuacje będą miały jednak miejsce niezwykle rzadko.

Nie bójmy się zatem nadal wnioskować o holenderskie świadczenia rodzinne, mimo iż nie uzyskamy pełnej kwoty zasiłku, to różnica wypłacana przez urząd nadal będzie atrakcyjną kwotą, która może zasilić domowy budżet.

W celu ustalenia, jak najnowsze zmiany w polskim prawie wpłyną na Waszą indywidualną sytuację, zalecamy kontakt z wyspecjalizowanymi firmami świadczącymi usługi w zakresie pozyskiwania i obsługi zagranicznych zasiłków rodzinnych.

N.K.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *