Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Zmiany w podatku od wynagrodzeń w 2019 roku

Przez   /   26 lutego 2019  /   Brak komentarzy

W Holandii stawki podatku są bardzo wysokie, ponieważ zawierają dodatkowo składki na ubezpieczenie społeczne. Wynikiem tego jest wprowadzenie przez urząd skarbowy Belastingdienst wielu rodzajów ulg podatkowych. Kto może z nich skorzystać?

Fot. FreeImages.com / Krzysztof Baranski
Fot. FreeImages.com / Krzysztof Baranski

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy wyjaśnić pojęcie „kwalifikowany podatnik zagraniczny nie będący rezydentem”. Jest to osoba, której 90 procent dochodów pochodzi z Holandii, lecz centrum jej interesów życiowych znajduje się w innym kraju należącym do Unii Europejskiej. Zatem pracownik zagraniczny, który chce korzystać ze wszystkich form odliczeń od podatku, musi posiadać status kwalifikowanego podatnika zagranicznego.

Podstawową ulgą w Holandii jest tzw. algemene heffingskorting, czyli ogólna ulga podatkowa, której wysokość w 2019 roku przedstawia poniższa tabela (Tab.1).

W Holandii algemene heffingskorting uwzględnia pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia. Zatrudniając nową osobę, pracodawca nie zna jej statusu podatkowego, więc do tej pory odliczał pełną wysokość tej ulgi. Jeżeli na koniec roku rozliczeniowego okazało się, że dany pracownik nie był kwalifikowanym podatnikiem zagranicznym, to był on zobligowany do zwrotu części ogólnej ulgi podatkowej. W praktyce było to możliwe tylko po wysłaniu deklaracji podatkowej do urzędu i wydaniu decyzji podatkowej. W związku z tym wszystkie te osoby, które nie złożyły deklaracji podatkowej, unikały dopłaty do podatku.

Tab.1 Wysokość algemene heffingskorting w 2019 roku.
Tab.1 Wysokość algemene heffingskorting w 2019 roku.

Aby zapobiec takim sytuacjom, od stycznia 2019 roku zostały wprowadzone pewne obostrzenia dotyczące korzystania z algemene heffingskorting. Żeby zobrazować ich wpływ, należy wyróżnić trzy kategorie podatników:

  • mieszkańcy Holandii (do tej grupy należą wszyscy podatnicy, którzy są zameldowani na terenie Niderlandów i znajduje się tutaj ich centrum interesów osobistych; to tzw. rezydenci podatkowi i w ich przypadku ogólna ulga podatkowa będzie przyznawana tak, jak w poprzednich latach),
  • kwalifikowani podatnicy zagraniczni niebędący rezydentami (dochody pracowników należących do tej grupy mogą zmniejszyć się nawet o 50 euro miesięcznie, ponieważ pracodawca może nie uwzględnić ogólnej ulgi podatkowej; przy składaniu rocznej deklaracji w urzędzie skarbowym ulga ta zostanie w całości naliczona i zwrócona podatnikowi w formie zwrotu z podatku),
  • pozostali pracownicy (w przypadku tej grupy dochody na pewno zostaną obniżone, ponieważ ulga nie należy się, a zatem pracodawca powinien odliczyć wyższe zaliczki na podatek dochodowy, co wpływa negatywnie na wysokość pensji netto otrzymywanej przez podatnika; ta grupa osób nie otrzyma zwrotu z podatku, ale nie będzie musiała dopłacać do należnego podatku jak to bywało w latach poprzednich).
Fot. FreeImages.com / Gabriella Fabbri
Fot. FreeImages.com / Gabriella Fabbri

Zmiany w podatku od wynagrodzeń nie wpływają na zmniejszenie rocznego dochodu pracownika. W rzeczywistości jego sytuacja ekonomiczna nie zmienia się, ponieważ saldo jego dochodu na koniec roku będzie takie samo, jak w latach poprzednich. Różnica wynika tylko ze sposobu egzekwowania podatku. Od 2019 roku Belastingdienst będzie otrzymywał zaliczki na podatek od wynagrodzeń regularnie, nie musząc się martwić czy podatnicy niekwalifikowani prześlą rozliczenie roczne i dopłacą do podatku czy też nie. Natomiast kwalifikowani podatnicy zagraniczni, od których pobierano za wysokie zaliczki na podatek dochodowy, otrzymają go w formie zwrotu z podatku po złożeniu deklaracji podatkowej.

Tak czy inaczej Belastingdienst nie musi się martwić o wpływy do budżetu, a podatnik, jeśli zapłacił za duże zaliczki na podatek, będzie musiał zadbać o złożenie deklaracji podatkowej za rok 2019.

Wojciech Wyspiański

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *