Loading...
You are here:  Home  >  Newsy z Holandii  >  Current Article

Wykup swój kapitał emerytalny przed 65 rokiem życia

Przez   /   8 stycznia 2013  /   Brak komentarzy

W Holandii istnieją trzy rodzaje emerytur: przysługująca wszystkim państwowa emerytura podstawowa AOW, emerytura z funduszu opłacanego przez pracodawcę oraz emerytura z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego.

fot. stock.xchng / ben merghart
fot. stock.xchng / ben merghart

Emerytura państwowa AOW należy się każdemu, kto choć jeden dzień przepracował legalnie w Holandii między 15 a 65 rokiem życia. Za każdy przepracowany rok należy się 2% emerytury AOW. Jest ona wypłacana po ukończeniu 65 roku życia.

Nieco inaczej wygląda wypłata emerytury ze składek opłacanych przez pracodawcę. Pod pewnymi warunkami można taką emeryturę wykupić przed 65 rokiem życia. Emerytury z funduszu opłacanego przez pracodawcę są gromadzone w chwili, gdy przepracujesz minimum 26 tygodni u jednego pracodawcy. Każdy pracodawca może przystąpić do dobrowolnie wybranego towarzystwa emerytalnego, w którym grupowo będzie opłacał składki dla swoich pracowników.

Najbardziej popularnymi i znanymi towarzystwami w Holandii są BPL i STIPP. Każde towarzystwo emerytalne ma swoje wewnętrzne reguły i przepisy. W każdym jednak jest jedna – taka sama – zasada: nagromadzone składki można wykupić  po 2 latach od ustania zatrudnienia lub po 2 latach od zaprzestania opłacania składek w danym towarzystwie.

BPL umożliwia wykupienie nagromadzonego kapitału przed 65 rokiem życia, jeżeli  emerytura jaka będzie przysługiwała po osiągnięciu wieku emerytalnego jest niższa niż 150 euro brutto rocznie. Informacje o stanie uzbieranych składek można uzyskać telefonicznie. Zamieszczone są one również w broszurkach i rocznych podliczeniach jakie wysyła BPL do klientów. Jeżeli suma rocznej emerytury jaką można uzyskać po 65 r.ż. mieści się w granicach 151-438 euro brutto, można ją wykupić w jednorazowej kwocie, ale dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wysokość świadczenia emerytalnego powyżej 438 euro brutto rocznie będzie wypłacana po 65 r.ż. , w miesięcznych wypłatach. O wcześniejsze wykupienie składek emerytalnych należy wnioskować pisemnie.

fot. stock.xchng / Carlos Paes
fot. stock.xchng / Carlos Paes

STIPP ma nieco inne zasady dotyczące wykupywania uzbieranych składek emerytalnych. W tym towarzystwie można ubiegać się o ich uzyskanie  przed  wiekiem emerytalnym, jeżeli kwota rocznej emerytury nie przekroczy 438 euro brutto. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona, emerytura zostanie wypłacona po 65 roku życia. Jeżeli mieszkasz na terenie Holandii i minął już okres 2 lat odkąd zakończyłeś prace lub zaprzestałeś opłacania składek w STIPP, a kwalifikujesz się do wcześniejszego wykupienia swojej emerytury – towarzystwo wyśle Ci automatycznie list z informacją o takiej możliwości wraz z załączonym wnioskiem, który należy wypełnić i odesłać. Można jednak pozostawić takie składki do momentu osiągnięcia wieku 65 lat. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia w Holandii powrócą do swojego kraju, muszą same taki wniosek złożyć pisemnie.

Ważne!

Od kwoty brutto przyznanej emerytury zostanie potrącony przez holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst) podatek. Jego wysokość dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny wynosi 15,1 procent. Natomiast dla osób, które kwalifikują się do wypłacenia składek przed 65 rokiem życia, wysokość tego podatku uzależniona jest  od wielu czynników, m.in.: od wieku danej osoby, czy od ilości lat jakie pozostały do osiągnięcia 65 lat. Zatem końcowa kwota wykupionej emerytury jest znana dopiero w momencie jej wypłacenia.

Istnieje również możliwość przeniesienia nagromadzonego kapitału z jednego towarzystwa do drugiego. W tym celu należy wypełnić wniosek „waardeoverdracht”, który jest dostępny na stronach internetowych.

Jeżeli macie nurtujące Was pytania prosimy kierować ja na maila: redakcja@goniecpolski.nl

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *