Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przez   /   7 maja 2014  /   Brak komentarzy

Polacy w Holandii mają prawo głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Każdy polski wyborca zameldowany w Holandii może wybrać, czy oddać głos na polskich czy holenderskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Źródło: materiał informacyjny Ambasady RP w Królestwie Niderlandów

Holenderskie wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 22 maja 2014 (czwartek) w godzinach 7.30 – 21.00 na terenie całego kraju. Każdy zameldowany w Holandii obywatel RP mający pełnię praw wyborczych otrzyma z gminy właściwej dla swojego miejsca zamieszkania kartę wyborczą oraz pakiet informacyjny dot. głosowania. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z holenderską gminą w której jest się zameldowanym.

Z kolei obywatele polscy przebywający lecz niezameldowani w Królestwie Niderlandów będą mogli oddać swój głos jedynie na polskich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 99 w Hadze (budynek Ambasady RP; Alexanderstraat 25, 2514 JM Haga). Głosowanie odbędzie się 25 maja 2014 (niedziela) w godz. 7:00 do 21:00

Oczywiście głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego można tylko raz!

Obywatele polscy chcący zagłosować w dniu 25 maja 2014 w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego muszą posiadać czynne prawo wyborcze (prawo wybierania). Konieczne jest także posiadanie ważnego w dniu głosowania polskiego paszportu lub dowodu osobistego.

Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). Głosować można w dwojaki sposób: osobiście, lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie wyborczym właściwym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Źródło: materiał informacyjny Ambasady RP w Królestwie Niderlandów

Zgłoszenia do spisu najwygodniej dokonać elektronicznie, poprzez aplikację e-wybory: https://ewybory.msz.gov.pl/ – wybierając w menu właściwy obwód głosowania.

Rejestracji można dokonać również ustnie, pisemnie, telefonicznie, kontaktując się z odpowiednim urzędem konsularnym, właściwym do miejsca pobytu w dniu głosowania. W takiej sytuacji prosimy w zgłoszeniu podać następujące dane: posiadane obywatelstwo, typ głosowania (osobiste/korespondencyjne), imiona i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, typ, numer i datę oraz miejsce wydania/datę ważności dokumentu tożsamości, adres zamieszkania za granicą, adres zameldowania w Polsce, telefon i e-mail kontaktowy.

Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców upływa 22 maja dla osób chcących głosować osobiście i 12 maja, dla osób chcących oddać głos korespondencyjnie. Do tych wyborców, konsul wyśle pakiety wyborcze najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.

Wyborcy, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie można uzyskać przed wyjazdem we właściwym Urzędzie Gminy lub – w przypadku osób zamieszkałych za granicą – od właściwego terytorialnie konsula. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy, który można złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem głosowania, tj., do dnia 23 maja 2014.

Źródło: materiał informacyjny Ambasady RP w Królestwie Niderlandów

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *