Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

W Niemczech też istnieje dodatek do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag)! – aktualizacja 15.09.2016 rok

Przez   /   18 października 2016  /   Brak komentarzy

Każda osoba, która pracuje (lub prowadzi własną działalność gospodarczą) w Niemczech i ma tam miejsce zamieszkania, ma prawo do starania się o zasiłek rodzinny na dzieci. Nazywa się on Kindergeld i przysługuje on na dzieci poniżej 25 roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki).

Fot. FreeImages.com / B S K
Fot. FreeImages.com / B S K

Warunkiem bazowym otrzymywania tego świadczenia jest pozostawanie dzieci w gospodarstwie domowym, czyli w skrócie wspólne przebywanie pod jednym adresem. Warto wspomnieć, że to czy dzieci przebywają w Polsce czy w Niemczech nie ma znaczenia w kwestii uzyskania prawa do zasiłku.

Jeżeli ktoś do tej pory nie starał się o to świadczenie, to może to zrobić w każdej chwili – niemieckie urzędy wypłacają Kindergeld nawet do czterech lat do tyłu! Osoba, która złoży wniosek o zasiłek rodzinny, uzyska go za okres, w którym występowało prawo do pobierania zasiłku, ale nie więcej niż do 4 lat wstecz. A jest o co się starać. Poszczególne kwoty zasiłku rodzinnego Kindergeld z Niemiec w 2016 roku przedstawiają się następująco:

  • pierwsze dziecko – 190 euro miesięcznie,
  • drugie dziecko – 190 euro miesięcznie,
  • trzecie dziecko – 196 euro miesięcznie,
  • czwarte dziecko i kolejne – 221 euro miesięcznie.


Tak więc w przypadku rodziny z trojgiem dzieci można uzyskać nawet 576 euro na miesiąc dodatkowych funduszy na dzieci. A to nie wszystko.

Niemiecki system świadczeń socjalnych przewiduje także dodatkowe świadczenie dla osób, które spełniają wymagane warunki, a mowa tu o Kinderzuschlag – dodatku do zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Fot. FreeImages.com / StarLight
Fot. FreeImages.com / StarLight

Żeby go otrzymać należy spełnić kilka dodatkowych warunków, które są przedstawione poniżej.

Prawo do tego dodatku przysługuje na dzieci, które również nie ukończyły 25 roku życia oraz przebywają we wspólnym gospodarstwie domowym (np. w Polsce) wraz z osobą pracującą w Niemczech.  Na dzieci te bezwzględnie musi być pobierany zasiłek rodzinny (Kindergeld), o którym była mowa powyżej. Kolejnym kryterium jest to, że zarobki rodziców wynoszą maksymalnie 900 euro miesięcznie, a rodziców samotnie wychowujących dziecko – co najwyżej 600 euro miesięcznie. Zarobki oraz majątek brany pod uwagę przez Familienkasse nie mogą przekraczać maksymalnej granicy dochodów (maksymalna granica dochodu obliczania jest indywidualnie w zależności od zapotrzebowania rodziny).

Rodzice, którzy otrzymują zasiłek dla osób bezrobotnych (Arbeitslosengeld) lub z pomocy społecznej (Sozialgeld) i nie mają żadnych przychodów, mogą otrzymać tylko Kindergeld (tzn. że Kinderzuschlag im nie będzie przysługiwać).

Sama kwota wypłacanego dodatku jest obliczana na podstawie dochodów obojga rodziców (opiekunów) i pozostałych członków gospodarstwa domowego, jak również majątku tejże rodziny.

Maksymalna kwota dodatku, jaką można uzyskać z urzędu, wynosi 160 euro miesięcznie na każde dziecko przebywające w gospodarstwie domowym. Jest ona wypłacana razem z zasiłkiem rodzinnym.

Fot. FreeImages.com / Michael & Christa Richert
Fot. FreeImages.com / Michael & Christa Richert

Bardzo ważną kwestią przy pobieraniu dodatku do zasiłku rodzinnego, jak również samego zasiłku rodzinnego, jest informowanie na bieżąco Familienkasse o wszystkich zmianach, które zachodzą w danym gospodarstwie domowym (m.in. zmiana pracy, zmiana zarobków, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, itp.).

Podsumowując: rodzina z trojgiem dzieci, mająca prawo zarówno do zasiłku rodzinnego (Kindergeld), jak i dodatku do niego (Kinderzuschlag), może otrzymać od państwa niemieckiego nawet 1056 euro miesięcznie na utrzymanie swoich dzieci! Tak więc jeśli spełniacie wszystkie powyższe warunki, nie zwlekajcie – złóżcie wniosek i zapewnijcie swoim dzieciom dodatkowe środki finansowe, na przykład na dalszą naukę!

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *