Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Toeslagen, czyli holenderskie dodatki

Przez   /   17 lipca 2020  /   Brak komentarzy

Tab.1 Roczny próg dochodowy dla dodatku Zorgtoeslag w latach 2019 i 2020.
Tab.1 Roczny próg dochodowy dla dodatku Zorgtoeslag w latach 2019 i 2020.

Toeslagen – większość rodaków mieszkających w Holandii zna ten termin. Część z nich na pewno korzystała z dodatków, a pozostali nawet nie spróbowali. Ale dlaczego nie korzystać z dodatkowych środków za darmo? Okazuje się, że spora część osób pobierająca dodatki po jakimś czasie musiała zwrócić część lub całość otrzymanych środków i to zniechęca pozostałych do składania wniosków.

Dlaczego tak się dzieje? W tym artykule zostanie przybliżona tematyka świadczeń wypłacanych przez urząd Belastingdienst – jakie są ich rodzaje, jakie należy spełnić wymagania, jakie są kwoty, terminy i najważniejsze: co zrobić, by dodatek był wypłacany poprawnie i uniknąć sytuacji, w której trzeba go zwracać.

ab.2 Maksymalna roczna kwota dodatku Zorgtoeslag w latach 2019 i 2020.
ab.2 Maksymalna roczna kwota dodatku Zorgtoeslag w latach 2019 i 2020.

Zorgtoeslag to tzw. dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego i jest najpowszechniejszą formą dofinansowania. Aby go uzyskać, należy spełnić podstawowe warunki, a mianowicie: należy mieć ukończone 18 lat, posiadać ważne holenderskie ubezpieczenie zdrowotne oraz obywatelstwo holenderskie lub ważne zezwolenie na pobyt (np. umowę o pracę). Najistotniejszym warunkiem jest jednak roczny dochód i posiadany majątek – nie mogą one przekroczyć ustalonego progu. Widoczne obok i powyżej tabele 1 i 2 (Tab.1 i Tab.2) zawierają najważniejsze informacje dotyczące dodatku Zorgtoeslag za rok 2019 i 2020.

Tab.3 Maksymalna wysokość dodatku Kindgebonden Budget w 2020 roku
Tab.3 Maksymalna wysokość dodatku Kindgebonden Budget w 2020 roku

Kindgebonden Budget, czyli dodatek do zasiłku rodzinnego, jest przeznaczony dla tych osób, które są beneficjentami zasiłku rodzinnego Kinderbijslag wypłacanego przez urząd SVB. Aby otrzymać dodatek należy przede wszystkim posiadać pozytywną decyzję o przyznaniu zasiłku, o którym wspomniano powyżej. Podobnie jak w przypadku dodatku Zorgtoeslag należy posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne zezwolenie na pobyt oraz spełniać kryterium dochodowe. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego jest uzależniona również od liczby posiadanych dzieci oraz sytuacji rodzinnej – rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymają dużo wyższe świadczenie, co pokazuje widoczna obok tabela 3 (Tab.3). Z kolei widoczna poniżej tabela 4 (Tab.4) pokazuje kwoty dodatku Kindgebonden Budget za rok 2019.

Tab.4 Maksymalna wysokość dodatku Kindgebonden Budget w 2019 roku
Tab.4 Maksymalna wysokość dodatku Kindgebonden Budget w 2019 roku

Zarówno w przypadku dofinansowania do ubezpieczenia, jak i dodatku do zasiłku rodzinnego, wnioski można składać w dowolnym momencie, jednak jeżeli chcemy otrzymać świadczenie za ubiegły rok, to termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2020 roku. Standardowo dodatki wypłacane są miesięcznie, natomiast jeżeli składamy wniosek w trakcie roku lub po jego zakończeniu, to urząd Belastingdienst wypłaci całe należne świadczenie za wskazany okres.

Na wypłatę dodatków ma również wpływ wartość posiadanego majątku. Tu zasada jest prosta: jeżeli na dzień 1 stycznia danego roku nasz majątek przekroczy ustalony próg, to dodatek nie będzie się nam należał. Wysokości tych progów w latach 2019 i 2020 przedstawia poniżej tabela 5 (Tab.5).

Tab.5 Próg maksymalnej wartości posiadanego majątku dla dodatków Zorgtoeslag i Kindgebonden Budget w latach 2019 i 2020.
Tab.5 Próg maksymalnej wartości posiadanego majątku dla dodatków Zorgtoeslag i Kindgebonden Budget w latach 2019 i 2020.

Po złożeniu wniosku i wydaniu przez urząd decyzji o przyznaniu świadczenia, na beneficjenta nakładane są pewne obowiązki. W trakcie pobierania dodatku świadczeniobiorca ma obowiązek informować urząd o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę dodatku. Przede wszystkim należy informować urząd o wysokości uzyskiwanego dochodu. Ponadto do urzędu należy przedstawiać informacje o zmianie sytuacji życiowej. Jeżeli w trakcie pobierania dodatku weźmiemy ślub lub spełniając pewne kryteria wejdziemy w nieformalny związek, to nasz życiowy partner otrzyma status toeslagpartnera. Od tego momentu dochód potrzebny do obliczenia wysokości dodatku jest sumą dochodów własnych i partnera, a wysokość otrzymywanego świadczenia ulegnie zmianie.

Fot. freeimages.com/ Jaclyn Twidwell
Fot. freeimages.com/ Jaclyn Twidwell

W tym miejscu trzeba poruszyć temat wystawianych przez urząd wezwań do zwrotu wypłaconych wcześniej świadczeń. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec? Jak wspominano w poprzedniej części artykułu, dodatki są uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu. W skrócie oznacza to, że im wyższy mamy dochód, tym niższy dodatek jest nam należny, a po przekroczeniu ustalonego progu nie należy się nam wcale. W praktyce wygląda to tak, że składając wniosek na początku roku deklarujemy pewną wysokość dochodu, którą zamierzamy osiągnąć w ciągu całego roku. Na podstawie tej informacji urząd wydaje decyzje i uruchamia wypłatę świadczenia w miesięcznych transzach. Na koniec roku, po złożeniu deklaracji podatkowej, urząd określa czy wpisana we wniosku kwota dochodu pokrywa się z tą faktycznie osiągniętą i dokonuje korekty dodatku. Jeżeli zadeklarowana wcześniej kwota dochodu była zaniżona, to wypłacona w ciągu roku kwota dodatku była zbyt wysoka, a to w konsekwencji doprowadzi do wystawienia przez urząd czeku na zwrot niesłusznie wypłaconej części dofinansowania. Analogicznie zbyt wysoka wartość dochodu wpisana we wniosku będzie skutkowała tym, że urząd dokona wyrównania dodatku i wypłaci pozostałą, należną część. Ponadto należy pamiętać, że po zakończeniu roku urząd wydaje automatyczne decyzje dotyczące wypłaty dodatków na kolejny rok, opierając się na danych z ubiegłego roku. Jeżeli w porę nie zaktualizujemy informacji o dochodzie, to nasz dodatek może być błędnie wypłacony.

Fot. freeimages.com/ Patrycja Cieszkowska
Fot. freeimages.com/ Patrycja Cieszkowska

Na wezwania do zwrotu dodatku ma również wpływ okres pracy. Jeżeli w danym roku przerwaliśmy pracę w Holandii na okres dłuższy niż 2 tygodnie, to taką informację należy zgłosić do urzędu, ponieważ za ten okres dodatki nie przysługują. Jeżeli tego nie zrobimy, to urząd będzie kontynuował wypłatę dodatku i prędzej czy później upomni się o zwrot niesłusznie wypłaconej kwoty.

Oprócz wspomnianych wcześniej dodatków Zorgtoeslag i Kindgebondent Budgetholenderski urząd skarbowy oferuje również pomoc w zakresie dofinansowania do mieszkania, a także dodatku do opieki nad dzieckiem.

Huurtoeslag to tzw. dodatek czynszowy przeznaczony dla osób o niskich dochodach. Oprócz progu dochodowego należy spełnić kryterium mówiące o tym, że maksymalna miesięczna wysokość czynszu za nasze mieszkanie nie może przekroczyć ustalonej przez urząd kwoty.

Kinderopvangtoeslag (inaczej zasiłek wychowawczy) to wkład w koszty, jakie ponosi się z tytułu opieki nad dzieckiem, np. za przedszkole lub opiekę pozaszkolną. Wysokość otrzymywanego dodatku zależy od dochodów i kosztów opieki, która ustalana jest na podstawie tzw. maksymalnej stawki godzinowej.

Jak widać w Holandii form dofinansowania z urzędu jest wiele i szkoda z nich nie korzystać, podczas gdy zgodnie z prawem nam się należą. Zrozumiałym jest fakt, iż dla niektórych zasady i warunki otrzymywania dodatków są skomplikowane i takie osoby zwyczajnie nie wiedzą, jak się do tego zabrać.

Fot. freeimages.com/ sanja gjenero
Fot. freeimages.com/ sanja gjenero

Na szczęście dla takich ludzi dostępne są wyspecjalizowane biura podatkowe, które w swojej ofercie mają usługi prowadzenia dodatków wypłacanych przez urząd Belastingdienst. Takie firmy wiedzą jak i w którym momencie dodatek otworzyć, zaktualizować lub zamknąć. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż biuro podatkowe jest jedynie pośrednikiem i nie zna dokładnej sytuacji życiowej i materialnej klienta, którego reprezentuje. W związku z tym niezmiernie ważne jest utrzymywanie z taką firmą stałego kontaktu i informowanie na bieżąco o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę świadczeń z Holandii.

Wojciech Wyspiański

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *