Loading...
You are here:  Home  >  Newsy z Holandii  >  Current Article

Przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

Przez   /   21 listopada 2017  /   Brak komentarzy

Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2011 roku miały miejsce pierwsze odznaczenia dla osób związanych z polonijnych szkolnictwem społecznym w Holandii. Wówczas medale KEN wręczono założycielom kilku pierwszych szkół społecznych z Holandii- Pani Urszuli Zawadzińskiej (PS Eindhoven i FPSN) Mirosławie Skotnickiej Lapot (PS NIjmegen), Marii Jaworski (PS Breda), Janowi Ebelre (PS Breda), Zofii van der Vorst (PS Eindhoven). Więcej: http://www.fpsn.nl/pl/medale-ken-w-holandii.

Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii
Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii

W tym roku medale KEN, na wniosek Forum Polskich Szkół w Holandii, pani minister Anna Zalewska nadała medale Komisji Edukacji Narodowej dla pięciu osób działających od lat w Holandii.

W roku 2017 w gronie odznaczonych znaleźli się:

  • Stanisława Bąk-Matysiewicz założycielka i wieloletnia dyrektorka oraz nauczycielka w Polskiej Szkoły Leiden, a także jedna z założycielek Forum Polskich Szkół w Holandii.  W latach 1995-1999 pracowała w zarządzie FPSN.
  • Małgorzata Smółka, nauczycielka i liderka w Polskiej Szkole w Nijmegen. Od 1999 do 2013 roku członek zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii. Od pierwszej edycji główna organizatorka Wierszowiska (w latach 2000-2015). 
  • Magdalena Dijkstra-Engel założycielka Polskiej Szkoły Groningen i jej przewodnicząca. Członek zarządu FPSN w latach 2003-2013.
  • Mirosława Choińska, od 1997 roku związana z Polską Szkołą w Bredzie jako rodzic, nauczyciel, członek zarządu szkoły.
  • Stefan Żaczkiewicz, wieloletni przewodniczący Polskiej Szkoły w Eindhoven. Jeden z założycieli Forum Polskich Szkół w Holandii i członek zarządu FPSN od roku 1995. W latach 1997-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu FSPN.

Oraz na wniosek Szkolnego Punktu Konsultacyjnego:

  • Wiesława Banasik, nauczycielka od 2002 roku związana ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym w Hadze jako nauczyciel matematyki, referent i bibliotekarska.

Uroczystość wręczenia medali miała miejsce w szczególnym dla nauczycieli dniu- 14 października, czyli w Dniu Edukacji Narodowej, w Ambasadzie RP w Hadze. W obecności zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników oświatowych szkół polskich z Holandii, Pan Ambasador Marcin Czepelak wręczył medale odznaczonym. Spotkanie uświetnił recital duetu Helen van Heel, mezzosopran i Urszula Danielewicz, fortepian. Przy słodkim podwieczorku, rozmowach, wspomnieniach i gratulacjach zakończyliśmy spotkanie.

Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii
Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii

Szczegółowe uzasadnienia odznaczonych:

Stanisława Bąk-Matysiewicz 

Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Zamościu. Mgr Filologii Polskiej na wydziale Humanistyki UMCS w Lublinie. W Polsce pracowała 11 lat jako nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka szkolna w szkole podstawowej i średniej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jastkowie koło Lublina. W 1992 roku przeprowadziła się do Holandii. Tutaj ukończyła SPW 3 w ROC Leiden i pracowała jako wychowawczyni w holenderskim przedszkolu i półinternacie. Stenia nie przestała pracować jako polonistka. W 1993 roku założyła sobotnią Polską Szkołę w Leiden. Do szkoły zaczęło uczęszczać 11 uczniów. Od tej pory jest nauczycielem jak i osobą zarządzającą i odpowiedzialną za funkcjonowanie szkoły. Pracuje i pracowała społecznie, jako wolontariusz z zaangażowaniem poświęcając wolny czas i serce polonijnym dzieciom.

Jest bardzo lubiana przez uczniów i obdarowana zaufaniem przez ich rodziców. W 1997 roku ukończyła wakacyjny kurs metodyki nauczania języka polskiego w PCN w Lublinie. Od tej pory bierze udział w szkoleniach dla polonijnych nauczycieli organizowanych corocznie przez Forum Polskich Szkół w Holandii we współpracy z polskimi ośrodkami metodycznymi oraz fundacjami. Stenia brała czynny udział w zorganizowaniu/utworzeniu Forum Polskich Szkół w Holandii w 1995 roku. Projekt ten udało się zrealizować dzięki poparciu Ambasady Polskiej w Hadze. FPSN istnieje 22 lata. Jest to organizacja parasolowa zrzeszająca polskie szkoły społeczne w Holandii. Stenia była członkiem pierwszego zarządu FPSN. Była fotografem i kronikarzem Forum utrwalając wydarzenia na zdjęciach. Była współorganizatorką wystawy opisującej działalność Forum w Bydgoszczy. W maju 2015 roku Stenia przeszła na emeryturę, ale nadal prowadzi Polską Szkołę w Leiden i czynnie bierze udział w życiu oświatowo-kulturalnym Polonii w Holandii, uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach i dzieli się swoim cennym doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii
Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii

Małgorzata Smółka

Małgorzata Smółka urodziła się w Stargardzie Szczecińskim. Ukończyła studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku Pedagogika Kulturalno-Oświatowa, fakultet teatralny. W latach 1993-1995 studiowała Logopedię na Podyplomowym Studium przy Uniwersytecie w Gdańsku.Do Królestwa Niderlandów przyjechała w 1995 roku. W latach 1997- 2007 pracowała w Polskiej Szkole im. Ireny Kwiatkowskiej w Nijmegen jako nauczyciel języka polskiego, historii oraz zajęć logopedycznych. W latach 1997-2001 szkoliła umiejętności nauczyciela polonijnego w czasie letnich kursów przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, organizowanych przez Wspólnotę Polską. Od 1999 roku była członkiem zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii (FPSN) organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły społeczne z Holandii. Celem stowarzyszenia utworzonego w 1995 roku jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskich, głównie poprzez dydaktyczne i organizacyjne wspieranie polskich szkół działających na terenie Holandii oraz integracja środowiska polonijnego. Małgorzata przez 18 lat pracy w środowisku szkolnym w Holandii przyczyniła się do realizacji powyższych celów.  Organizowała szkolenia dla nauczycieli ze szkół społecznych zrzeszonych w Forum wspólnie z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie i Wspólnotą Polską w Warszawie sprowadzając do Holandii specjalistów z Polski, którzy dzielili się swoją wiedzą i wspierali merytorycznie pracę nauczycieli w Holandii. Jako nauczyciel i członek zarządów szkoły w Nijmegen oraz FPSN Małgorzata Smółka, zajmowała się głównie działalnością dydaktyczną i kulturalną. Wspólnie ze szkołą Podstawową w Lublewie koło Kolbud (Woj. Pomorskie), rozpoczęła międzyszkolną kulturalną wymianę młodzieży. Organizowała imprezy dla dzieci, młodzieży, szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli, a wszystko w ramach wolontariatu, pracując zawodowo na etacie w holenderskiej firmie.

Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii
Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii

Od 1999 roku, przez 15 lat, organizowała Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci – Wierszowisko. W czasie jubileuszowego piętnastego Wierszowiska w 2015 roku otrzymała z rąk pani senator Barbary Borys-Damięckiej Medal 25 lecia Senatu RP za coroczną organizację festiwalu. Wierszowisko to pierwsze i największe w swoim rodzaju wydarzenie dla dzieci polonijnych w Holandii integrujące tutejsze polonijne środowisko oświatowe. Celem Wierszowiska jest stymulowanie dzieci polonijnych do używania języka polskiego poprzez popularyzowanie polskiej poezji dla dzieci, podnoszenie prestiżu języka polskiego. Z małej kameralnej imprezy, na którą 5 listopada 2000 roku przyjechało 60 dzieci z 6 szkół Wierszowisko rozrosło się do Festiwalu Poezji dla Dzieci na wysokim poziomie na które dzieci z niecierpliwością co roku wyczekają. Za działalność oświatowo-kulturalną na rzecz Polonii w Holandii Małgorzata Smółka otrzymała w 2014 roku tytuł Polonusa roku 2014 w dziedzinie Kultura w konkursie Polonusa Roku 2015. W kolejnych latach Małgorzata Smółka zasiadała w Kapitule konkursu Polak Roku.

Magdalena Dijkstra-Engel

Magdalena Dijkstra mieszka w Holandii od 1997 roku. W czasie wymiany studenckiej między Politechniką Szczecińską a Hanzehogeschool Groningen poznała swojego przyszłego męża. Wyszła za mąż, została mamą i na co dzień myślała o tym jak wychować dzieci w rodzinie mieszanej, jak połączyć ze sobą dwie kultury, a przede wszystkim o tym jak przekazać dzieciom wystarczająco dużo polskości, aby czuły się (w połowie) Polakami. Ponieważ w Groningen gdzie mieszkała nie było polskiej szkoły, postanowiła taką szkołę założyć. Dzięki wsparciu merytorycznemu i organizacyjnemu Forum Polskich Szkół w Holandii, w 2004 odbyły się pierwsze zajęcia dla uczniów. Rok po założeniu szkoły, w 2005 Magdalena weszła do zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, organizacji dachowej zrzeszającej polskie szkoły społeczne z Holandii. Przez 8 lat pracowała społecznie dla Forum jako sekretarz, zajmując się także projektami i sprawami dofinansowań.

Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii
Fot. FPSN, Gosia Lubbers-Dąbrowska, przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii

W międzyczasie angażowała się w różne projekty, takie jak np. PR team wyborów Polaka Roku Fundacji Polonus (w latach 2012 i 2013). Polska Szkoła Groningen działa już 13 lat. Zajęcia dla dzieci i dorosłych prowadzi zgrana kadra nauczycieli. Stowarzyszenie realizuje różne wspaniałe przedsięwzięcia takie jak Polska Cafe, Spotkania Filmowe, czy wystawa artystów z Polski. Projekty udaje nam się realizować dzięki dotacjom konkursowym z MSZ Tak powstała między innymi Polska Cafe – jeden z pomysłów Magdaleny Dijkstra. Przez ponad rok organizowano spotkania tematyczne z ekspertami były to m.in. wykłady na temat dwujęzyczności, systemu holenderskiego szkolnictwa, pasji do podróży, związków, porady jak szukać pracy. Polska Szkoła i Stowarzyszenie to nie tylko nauka języka i przekaz kultury i tradycji. To także miejsce spotkań. Miejsce, gdzie Polacy i Holendrzy związani z Polską mogą przyjść po poradę i pomoc. Po 12 latach bycia przewodniczącą, skarbnikiem i sekretarzem szkoły Magdalena Dijkstra zdecydowała przekazać szkołę nowym pełnym energii osobom. Nadal jest zaangażowana w działalność Polskiego Stowarzyszenia Groningen.

Mirosława Choińska

Ukończyła Studium nauczycielskie w kierunku nauczanie początkowe w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Łomży. Pracowała w przedszkolu w Białymstoku. W 1990 roku przyjechała do Holandii. Kiedy w 1997 Mary Eberle Jaworski otworzyła po długiej przerwie na nowo drzwi Polskiej Szkoły w Bredzie Mirka była jedną z pierwszych nauczycielek, która od początku powstania szkoły wpisała się w karty historii szkoły. Przez pierwsze lata uczyła w szkole, następnie przyjeżdżała do szkoły z dwójką swoich dzieci. Przez ostatnie lata wspiera dydaktycznie nauczycieli języka polskiego, zastępując ich, kiedy nastąpi taka potrzeba. Pracuje jako nauczyciel języka holenderskiego dla dorosłych na kursie organizowanym w Polskiej Szkole.  Od 2008 była członkiem rady rodzicielskiej, od 2016 jest również członkiem zarządu szkoły.

Fot. FreeImages.com / Michal Zacharzewski
Fot. FreeImages.com / Michal Zacharzewski

Mirka przez prawie 20 lat istnienia szkoły ma ciągły kontakt ze szkołą, rodzicami i czynnie bierze udział w życiu szkolnym wspierając zarówno zarząd w pracy w szkole jak i rodziny polskie. Od 2012 pracuje w holenderskiej szkole podstawowej w klasie językowej, w której większość stanowią dzieci polskich emigrantów. Jest olbrzymią podporą dla szkoły w kontaktach z nowo przybyłymi do Holandii polskimi rodzinami. Mirka jest ogniwem łączącym dwie kultury wykorzystując swoje doświadczenia, wykształcenie i znajomość języka i kultury obu krajów dla lepszego zrozumienia obu stron. Promuje polską kulturę w kręgach holenderskich i jest zaangażowanym wolontariuszem różnych inicjatyw polonijnych.

Stefan Żaczkiewicz

Stefan Żaczkiewicz w 1991 roku rozpoczął pracę społeczną w Polskiej Szkole w Eindhoven. W 1991 został członkiem komitetu rodzicielskiego. Następnie w ramach wolontariatu pracował jako członek zarządu stowarzyszenia prowadzącego szkołę. Od 1999 roku do 2016 roku sprawował funkcję przewodniczącego zarządu Polskiej Szkoły w Eindhoven. Oprócz spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem zajęć lekcyjnych kierował również przygotowaniami do imprez okolicznościowych takich jak tradycyjne Jasełka, dni sportu, zabawy karnawałowe, wycieczki z dziećmi itp. Przez wszystkie lata działalności aktywizował miejscowe środowisko polonijne i troszczył się o pozyskanie środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania szkoły. Pracując w Polskiej Szkole w Eindhoven starał się pobudzać w dzieciach i młodzieży zainteresowanie i zapał do nauki języka polskiego, do poznawania polskich tradycji i historii kraju ich rodziców i dziadków.  

Przez 20 lat  (w latach 1995-2015) był członkiem zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, organizacji parasolowej zrzeszającej polskie szkoły społeczne z terenu Holandii. Zarząd FPSN wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję, z możliwością ponownego kandydowania w wyborach. W 1995 roku brał udział w zebraniu założycielskim Forum Polskich Szkół w Holandii w ambasadzie RP w Hadze. Był członkiem pierwszego zarządu Forum.  Uczestniczył w pracach związanych z rejestracją prawną stowarzyszenia Forum Polskich Szkół w Holandii.

Fot. FreeImages.com / Damian Damian
Fot. FreeImages.com / Damian Damian

Pomagał przy współpracy z życzliwymi Forum instytucjami i uczestniczył w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy. Aktywnie udzielał się przy organizacji pierwszych spotkań wspólnych dla wszystkich szkół w Holandii takich jak szkolenia dla nauczycieli, Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Wierszowisku- Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci. W 1999 roku objął funkcję przewodniczącego Forum, którą piastował przez 16 lat. Od tego czasu ponosił odpowiedzialność za efektywność i ciągłość działalności tej organizacji oraz za pełną sprawozdawczość organizacyjną i finansową. Dzięki sprawnej działalności kierowanych przez Stefana zarządów organizacja stała się dużą podporą dla Polskich Szkół na terenie Holandii. Stefan starał się, aby Forum było godnym reprezentantem polskich szkół i dobrym partnerem do współpracy z organami holenderskimi i ze wspierającymi władzami, instytucjami i fundacjami polskimi. Przez wiele lat Stefan był również skarbnikiem Forum. W tym okresie udało mu się rozwinąć współpracę i  zdobyć pełne zaufanie życzliwych Forum instytucji takich jak Ambasada RP w Hadze, Ministerstwo Edukacji Narodowej, fundacji m.in. Wspólnota Polska, Sempre Polonia. Instytucje te bardzo efektywnie wspierały merytorycznie i finansowo działalność Forum i zrzeszonych w nim polskich szkół.

Wiesława Bansik

Pani Wiesława Banasik z wykształcenia jest magistrem matematyki.  Studia ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Karierę nauczycielską rozpoczęła w 1981 roku. 

Przez pierwsze lata pracowała jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej w Piekoszowie i Kielcach. Po przyjeździe do Holandii, ponad trzydzieści lat temu, podjęła pracę jako nauczyciel matematyki w szkole średniej  w Zoetemeer, potem w Rijswijku i Voorburgu. Ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym w Hadze związana jest od 2002 roku. 

Fot. FreeImages.com / Jurek Gburek
Fot. FreeImages.com / Jurek Gburek

Przez lata pracy uczyła naszą młodzież matematyki, służyła radą i pomocą w rozwiązywaniu „trudnych matematycznych zadań i działań”.  Z powierzonych obowiązków zawsze wywiązywała się wzorowo.

Do pracy podchodziła z wielkim zaangażowaniem. Bardzo chętnie włączała się w działania na terenie szkoły.  Towarzyszyła nam przy wszystkich imprezach szkolnych i klasowych, uwieczniając je na zdjęciach. Przez lata z niesamowitą dokładnością prowadziła, wraz z mężem, kronikę szkolną, która jest fantastycznym i bardzo cennym dokumentem.  Mimo wycofania przedmiotu matematyki ze szkoły, nadal utrzymywała i utrzymuje kontakt ze szkołą, pracując jako referent i bibliotekarka. 

Pani Wiesia cieszy się sympatią nie tylko koleżanek z pracy, ale również społeczności uczniowskiej i rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze.  Zawsze można liczyć na jej pomoc i dobrą radę. Prywatnie jest szczęśliwą mamą dwóch córek, żoną i przeszczęśliwą babcią.

Tekst: FPSN, Agnieszka Lonska
Tekst o Wiesławie Bansik: Grażyna Gramza

Źródło: przesłane przez Forum Polskich Szkół w Holandii

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *