Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Przegląd holenderskich ubezpieczalni

Przez   /   31 lipca 2012  /   Brak komentarzy

fot. stock.xchng / Robert Linder
fot. stock.xchng / Robert Linder

Mieszkasz lub pracujesz w Holandii? Masz obowiązek wykupienia holenderskiego ubezpieczenia.

W  Niderlandach obowiązkiem posiadania ubezpieczenia jest obciążona każda osoba, która jest zameldowana na terenie Holandii oraz każdy, kto podejmuje pracę w Holandii lub przebywa na jej terytorium .Niespełnienie tego wymogu może wiązać się z nałożeniem  kary grzywny przez holenderską instytucję CVZ.

Jeżeli pracujesz w Królestwie Niderlandów jako jednoosobowa firma lub jako pracownik oddelegowany z polskiej firmy, który świadczy  usługi na rzecz  agencji lub firmy  z siedzibą w Polsce, możesz korzystać z polskiego ubezpieczenia. Jednak w tym celu niezbędne jest złożenie w oddziale NFZ  wniosku o druk E-106, który umożliwia korzystanie z opieki medycznej na terenie krajów Unii Europejskiej.

W przeważającej większości  polscy pracownicy zatrudnieni są przez holenderskie agencje pracy, w związku z tym mają obowiązek wykupienia indywidualnego ubezpieczenia holenderskiego.

Czasem zdarza się , że agencja pracy oferuje grupowe (tzw. kolektywne) ubezpieczenia pracownicze.  Ubezpieczenie na takich zasadach jest nieco korzystniejsze biorąc pod uwagę cenę, ale jest ważne tylko wtedy,  kiedy dana osoba podejmuje pracę.   W sytuacji,  gdy pracownik zjeżdża do Polski na urlop, takie ubezpieczenie przestaje obowiązywać.  Niesie to za sobą negatywne skutki w przypadku, gdy  z przyczyn losowych  dana osoba ulegnie wypadkowi. Trzeba wówczas pokryć 100 procent kosztów leczenia.

fot. stock.xchng / wojciech wolak
fot. stock.xchng / wojciech wolak

Na terenie Holandii działa wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Każde z nich oferuje bogatą ofertę usług,  zaczynając od tych podstawowych,  po takie, które obejmują szeroki zakres leczenia.

Aktualnie w kraju tulipanów działają około 32 towarzystwa ubezpieczeniowe (min.: Agis, Azivo, Achmea, CZ, VGZ, Menzis, Holland Zorg, Salland, Unive, Zorg en Zekerheid, Trias, Fortis ASR, De Friesland i wiele innych)  oferujące bogatą ofertę usług.

Ubezpieczenie podstawowe – basisverzekering – jest najtańszym pakietem ubezpieczeniowym. Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje tylko podstawową opiekę zdrowotną.

Każdy ma prawo do wyboru odpowiedniego dla siebie zakresu usług medycznych,  jakie będzie obejmowało ubezpieczenie. Takie rozszerzone świadczenie to aanvullende verzekering. Należy jednak liczyć się z tym, iż cena takiego pakietu będzie relatywnie wyższa. Przykładowo: średnio o około 20-25 euro miesięcznie wzrasta koszt ubezpieczenia, które jest rozszerzone o usługi stomatologiczne.

Każdy kto jest ubezpieczony w Holandii, w zależności od rodzaju pakietu ubezpieczenia, ponosi koszty eigen risico (własne ryzyko). Oznacza to, że ubezpieczony pierwsze koszty leczenia do kwoty ryzyka ponosi sam, a towarzystwo ubezpieczeniowe płaci za wszystkie zobowiązania powyżej tej kwoty. W 2012 roku wysokość własnego  ryzyka wynosi 220 euro. Nie jest to jednak sztywna kwota – można ją zwiększyć . Wtedy kwota ubezpieczenia tez ulegnie zmianie. Im wyższe eigen risico, tym polisa będzie tańsza i odwrotnie. Przykładowo, można ustalić kwotę własnego ryzyka na sumę 500 euro, wtedy nasze zobowiązanie miesięcznej polisy zmaleje o około 20 euro, ale będziemy zobowiązani do pokrycia kosztów leczenia do kwoty 500 euro w danym roku. Kwota eigen risico na poziomie 220 euro jest optymalna i najbardziej korzystna.

Tab.1 Porównanie kwoty poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych w losowo wybranych towarzystwach przy uwzględnieniu kosztów eigen risico na poziomie 220€.
Tab.1 Porównanie kwoty poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych w losowo wybranych towarzystwach przy uwzględnieniu kosztów eigen risico na poziomie 220€.

Jeżeli dana osoba pracuje na terenie Holandii i opłaca holenderskie ubezpieczenie zdrowotne, a członkowie jej rodziny (małżonek, dzieci) przebywają na terenie Polski i nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego,  mogą zostać  „doubezpieczeni” w holenderskim towarzystwie. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które jednak nie są zbyt wysokie. Średni koszt „doubezpieczenia”  partnera to kwota rzędu 100 euro na cały rok. Aby skorzystać z takiego prawa, należy złożyć odpowiedni wniosek w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, pod który się podlega. „Doubezpieczenie”  może objąć także dzieci (nawet do 26 roku życia), które nadal się kształcą i nie pracują. Warto również nadmienić, iż dzieci do 18 roku życia podlegają pod ubezpieczenie rodziców bez żadnych dodatkowych kosztów.

Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do określonego towarzystwa ubezpieczeniowego należy załatwić w siedzibie firmy osobiście. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, większość agencji umożliwia również złożenie wniosku elektronicznie. Dokumentami wymaganymi przy podpisywaniu umowy są zazwyczaj: aktualna umowa o pracę, dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zameldowaniu (nie w każdym towarzystwie). 

Zestawienie powyżej (Tab.1) pozwoli porównać kwoty poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych w losowo wybranych towarzystwach, przy uwzględnieniu kosztów eigen risico na poziomie 220 euro.

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *