Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Prawo jazdy i rejestracja pojazdów samochodowych

Przez   /   16 lutego 2012  /   Brak komentarzy

Prawo jazdy wydane przez władze polskie, zarówno starego jak i nowego wzoru, uprawnia do prowadzenia pojazdów samochodowych w Niderlandach, niezależnie od długości pobytu w tym kraju.

Samochód

fot. stock.xchng / am1969

Osoby, które zamieszkują w Niderlandach na stałe powinny wystąpić do „ RDW” o wymianę ich polskiego prawa jazdy na niderlandzkie. Kierowca nieprzestrzegający przepisów ruchu drogowego w czasie pobytu w Niderlandach, będzie musiał zapłacić mandat w kraju, w którym dopuścił się wykroczenia.

Nie ma obowiązku, by pojazd zarejestrowany w Polsce posiadał wyposażenie, które nie jest wymagane w Niderlandach. Kierowca nie może być ukarany za brak takiego wyposażenia.

Samochód z Polski, poruszający się po tutejszych drogach, powinien jednak posiadać stan techniczny zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Pojazdy nieodpowiadające wymogom unijnym będą poddawane szczegółowym badaniom i zatrzymywane przez tutejszą policję.

Ulica

fot. stock.xchng / emilien auneau

Kierowca zostanie ukarany mandatem za zaistniałe wykroczenie, natomiast samochód nie będzie mógł samodzielnie powrócić do Polski, lecz będzie musiał być przetransportowany do kraju na lawecie, na koszt jego właściciela..

W przypadku przesiedlenia się obywatela polskiego na stałe do Niderlandów posiadany przez niego samochód lub motocykl będą musiały być zarejestrowane w tym kraju. W pierwszej kolejności konieczne będzie dopełnienie formalności celnych w miejscowym urzędzie celnym, a następnie pojazd zostanie poddany badaniom technicznym. Rejestracja samochodu w Niderlandach spowoduje obciążenie jego właściciela niderlandzkim podatkiem drogowym ( wegbelasting ), którego wysokość jest uzależniona od pojemności skokowej silnika.

Miejscowe towarzystwa ubezpieczeniowe ubezpieczają tylko te pojazdy samochodowe ( OC oraz auto-casco), które posiadają niderlandzkie tablice ubezpieczeniowe.

Samochód zarejestrowany w Polsce ma prawo swobodnego poruszania się po tutejszych drogach, na takich samych zasadach jak pojazdy samochodowe z innych państw unijnych.

Autostrada

fot. stock.xchng / Michal Zacharzewski

Od 1 maja 2004 r. posiadanie zielonej karty przy wyjeździe samochodem za granicę nie jest obowiązkowe. Nadal może służyć ona jednak za międzynarodowy dowód ubezpieczenia, i w razie wypadku, będzie ułatwiać uzyskanie odszkodowania.

O ile osoba przybywająca z Polski do Niderlandów nie będzie posiadała prawa jazdy, to chcąc uzyskać taki dokument w tym kraju musi wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Będzie zobowiązana odbyć wymaganą ilość jazd, określoną miejscowymi przepisami, a następnie zdać test teoretyczny nt. przepisów ruchu drogowego oraz sprawdzian praktyczny z umiejętności kierowania pojazdem.

W Niderlandach rozmawianie przez telefon komórkowy w czasie prowadzenia pojazdu samochodowego jest zabronione. Dopuszcza się jednak korzystanie z zestawu głośnomówiącego.

Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi w Niderlandach 0,6 promila.

źródło: www.haga.polemb.net

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *