Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Na czym polega kontrola podczas zasiłku dla bezrobotnych WW-UITKERING?

Przez   /   5 czerwca 2019  /   Brak komentarzy

Coraz więcej Polaków mieszkających w Holandii korzysta z prawa do WW-UITKERING, czyli zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez urząd UWV. Wniosek o wypłatę tego świadczenia może wysłać każda osoba, która była legalnie zatrudniona na terenie Holandii i stosunek pracy został przerwany nie z jej winy bądź inicjatywy.

Na czym polega kontrola podczas zasiłku dla bezrobotnych WW-UITKERING?

Fot. FreeImages.com / ricardo Santeugini

Warto jednak wiedzieć, że od momentu złożenia wniosku osoba bezrobotna nabywa pewne prawa oraz obowiązki.

Obowiązki dotyczą głównie aktywnego poszukiwania nowej pracy. Dodatkowo należy informować urząd UWV o postępach w poszukiwaniu pracy oraz ewentualnych dochodach. Można to robić elektronicznie za pośrednictwem DigiD bądź tradycyjnie za pomocą formularzy wysyłanych przez urząd. Wszelkie zmiany dotyczące m.in. podjęcia pracy, wyjazdu na wakacje czy zmiany danych teleadresowych należy również zgłaszać za pomocą wniosku „wijzigingsformulier” lub poprzez DigiD.

Oczywistym jest fakt, iż nieprzestrzeganie tych obowiązków wiąże się z konsekwencjami. To, w jakim stopniu dana osoba wypełnia swoje obowiązki, jest weryfikowane podczas kontroli. Jednym z zadań UWV jest sprawdzanie czy dana osoba ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz wysokości i okresu wypłaty świadczenia.

Najczęściej kontrola odbywa się poprzez weryfikowanie informacji podanych we wniosku, jednak zdarza się, że urząd UWV kontroluje losowo wybrane osoby, sprawdzając w jakim stopniu wywiązują się ze swoich obowiązków w trakcie pobierania zasiłku. Podczas kontroli urząd może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub wezwać na rozmowę do oddziału UWV w wyznaczonym terminie.

Na czym polega kontrola podczas zasiłku dla bezrobotnych WW-UITKERING?

Fot. FreeImages.com / Joanna Andrzejewska

Wezwanie na spotkanie do UWV jest wysyłane listownie (najczęściej do 6 tygodni od dnia wysłania wniosku o zasiłek). Podczas wizyty w urzędzie urzędnicy najczęściej zadają pytania dotyczące przyczyny utraty pracy, zakresu obowiązków u byłego pracodawcy oraz tego, w jaki sposób zasiłkobiorca będzie poszukiwał nowej pracy.
W niektórych urzędach zostało utworzone specjalne stanowisko, na którym urzędnicy wyszukują oferty pracy (tzw. „werkbedrijf”).  Po przeprowadzonej rozmowie bezrobotny jest tam odsyłany w celu przedstawienia wybranych ofert.

Kontrole zazwyczaj przechodzą bez większych problemów, lecz zdarzają się wyjątki. Jeżeli urzędnik ma podejrzenia, że zasiłkobiorca nie mieszka w Holandii, to ma prawo sprawdzić miejsce zamieszkania wskazane we wniosku, poprosić o wyciąg z konta oraz umowę najmu. Zdarza się, że urzędnik weryfikuje czy dana osoba posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne, które jest jednym z warunków pobierania zasiłku. Należy pamiętać, że każdy wniosek i sytuacja życiowa osoby starającej się o zasiłek są inne, dlatego kontrole różnią się od siebie i są dobierane indywidualnie.

Jeżeli kontrola wykryje nieprawidłowości w wypłacie zasiłku, to trzeba liczyć się z konsekwencjami, które mogą być bardzo dotkliwe. Przekazanie do UWV nieprawdziwych informacji lub niepoinformowanie o istotnych zmianach na czas, może skutkować obniżeniem bądź wstrzymaniem zasiłku. Jednym z narzędzi wyciągania konsekwencji za niedopełnienie obowiązków zasiłkobiorcy może być nałożenie kary finansowej.

Jeżeli urząd wykaże, że wypłacany zasiłek był wyższy niż należny, to niesłusznie pobraną kwotę należy zwrócić do UWV.

Na czym polega kontrola podczas zasiłku dla bezrobotnych WW-UITKERING?

Fot. FreeImages.com / StarLight

Jeśli podczas kontroli okaże się, że zasiłkobiorca nie stosuje się do obowiązujących reguł przy pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, np. nie przebywał na terenie

Holandii i nie szukał aktywnie pracy, to zasiłek może zostać odebrany od daty, kiedy nastąpiło uchybienie (czasem nawet od początku przyznania zasiłku) i zasiłkobiorca będzie zobowiązany nie tylko do oddania całego zasiłku, ale również do zapłaty kary, która może wynosić nawet 100 procent niesłusznie wypłaconego zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych jest niewątpliwie świadczeniem pozwalającym przetrwać trudny okres w życiu każdej osoby, która traci pracę. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe, mające na celu wspomożenie zasiłkobiorcy w poszukiwaniu nowej pracy.

Wojciech Wyspiański

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *