Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Można wnioskować już o dodatki za rok 2015!

Przez   /   23 grudnia 2014  /   Brak komentarzy

Każda osoba, która pracuje w Holandii i jej dochód nie jest zbyt wysoki może starać się o różnego rodzaju świadczenia z holenderskiego Urzędu Skarbowego. Z założenia są to dofinansowania dla osób, których dochód jest stosunkowo niski. O świadczenia te także mogą starać się obcokrajowcy, między innymi Polacy pracujący w Holandii.

Fot. freeimages.com / Auke Jongbloed
Fot. freeimages.com / Auke Jongbloed

Najbardziej popularne są trzy świadczenia:

 • dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag),
 • dodatek do mieszkania (Huurtoeslag),
 • dodatek do zasiłku rodzinnego (Kindgebonden Budget),

Świadczenia te wypłacane są za każdy rok osobno. To znaczy, żeby na przykład otrzymać dodatek do ubezpieczenia za rok 2015 należy o niego wnioskować właśnie za ten rok. W tym celu w Belastingdienst należy złożyć stosowny wniosek.

Czy jest o co się starać? Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego dodatku oraz kwoty, które można dzięki nim uzyskać.

Najbardziej popularnym z wyżej wymienionych jest dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag).  A to za sprawą tego, że prawie każdy ma go niego prawo! Żeby móc go otrzymać należy:

 • mieć conajmniej 18 lat,
 • pracować/mieszkać w Holandii,
 • opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne (za pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie),
 • mieć relatywnie niski dochód.
Fot. freeimages.com / sanja gjenero
Fot. freeimages.com / sanja gjenero

Prawo do tego dodatku mają osoby, które mają wykupione polisy ubezpieczeniowe w Holandii (na czas ich pracy lub pobytu). Często zdarza się, że pracodawcy z własnej inicjatywy pobierają z wypłat swoich pracowników kwoty kilkunastu czy kilkudziesięciu euro tygodniowo i z tych środków pokrywają koszty ubezpieczenia. Oznacza to, że w tym przypadku także jest się ubezpieczonym i można starać się o ten dodatek dokładnie tak jak osoby, które samodzielnie wykupują sobie polisy ubezpieczeniowe w Holandii.

Ostatnim warunkiem, który należy spełnić jest kryterium dochodowe. Żeby mieć prawo do tego dodatku należy nie przekroczyć dochodu na poziomie 26310 euro. W przypadku par (małżeństw i partnerów) pułap dochodu wzrasta do poziomu 32650 euro. Tak więc, każda osoba, która ma dochód niższy niż przedstawiony powyżej może spokojnie składać wniosek o to świadczenie!

W roku 2015 kwota Zorgtoeslag uległa podwyższeniu (w porównaniu do roku 2014) do 78 euro/miesiąc dla jednej osoby. Rocznie z tytułu tego dodatku osoba może otrzymać 936 euro. W przypadku osób, które są małżeństwem lub partnerami fiskalnymi (rozliczają się wspólnie w Holandii), kwota ta się podwaja i wynosi ona 1788 euro rok (odpowiednio 149 euro/miesiąc).

Drugim słynnym dodatkiem jest Huurtoeslag, czyli dofinansowanie do mieszkania. O to świadczenie może starać się każda osoba, która:

Fot. freeimages.com / Patrycja Cieszkowska
Fot. freeimages.com / Patrycja Cieszkowska
 • mieszka w Holandii,
 • wynajmuje mieszkanie ( wynajęty sam pokój niestety nie wlicza się),
 • jest zameldowana w w/w mieszkaniu,
 • ma relatywnie niski dochód,
 • płaci czynsz miesięczny w kwocie niższej niż 710 euro (w tym wliczone koszty serwisowe mieszkania/domu).

Żeby starać się o to dofinansowanie należy wynajmować całe mieszkanie – osobne pomieszczenia niestety dyskwalifikują przed otrzymaniem tego świadczenia. Co więcej mieszkanie musi mieć osobne wejście, kuchnię oraz osobną łazienkę (w przypadku mieszkań-bliźniaków, itp.). Osoba, która chce pobierać Huurtoeslag, musi mieć meldunek właśnie pod adresem tego mieszkania. Kolejnym kryterium jest dochód – roczny dochód danej osoby starającej się o Huurtoeslag nie może przekroczyć 21950 euro/rok. Osoby, które zarobią więcej niż podana kwota, niestety nie otrzymają tego dodatku. Urząd przyznając prawo do dodatku do mieszkania także bierze pod uwagę kwotę czynszu (i opłat) jakie dana osoba płaci – prawo do Huurtoeslag uzyska się, gdy czynsz będzie mniejszy niż 710 euro/miesiąc. Warto wspomnieć, że w przypadku osób powyżej 65 roku życia (w wieku emerytalnym) oraz osób młodych (do 23 roku życia) wymogi są nieco odmienne. Jeśli dana osoba spełnia wszystkie powyższe warunki, może otrzymać nawet 268 euro miesięczne tego świadczenia, co daje 3216 euro dodatkowych pieniędzy na rok!

Tab.1 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego dla osób samotnych (bez partnera) - źródło: opracowanie własne.
Tab.1 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego dla osób samotnych (bez partnera) – źródło: opracowanie własne.

Osoby mające współlokatora, chcące także pobierać Huurtoeslag, mogą otrzymać do 118 euro/miesiąc (czyli 1416 euro/rok) pod warunkiem, że wspólny dochód gospodarstwa domowego (czyli dochód wnioskującego wraz ze współlokatorem)  nie przekroczy 29800 euro brutto/rok.

Osoby, posiadające dzieci do 18 roku życia, mogą ponadto starać się o dwa kolejne dodatki – Kindgebonden Budget (dodatek do zasiłku rodzinnego) oraz o Kinderopvangtoeslag (dodatek tzw. przedszkolny). Żeby otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego należy:

 • pobierać zasiłek rodzinny (kinderbijslag),
 • posiadać relatywnie niskie dochody.

Dodatek ten, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje osobom, które pobierają zasiłek rodzinny. Bez niego nie można starać się o sam dodatek. Co więcej tutaj także istnieje kryterium dochodowe – żeby móc pobierać Kindgebonden Budget należy mieć dochody nie przekraczające 79500 euro. Tak, to nie jest pomyłka drukarska!

Od 2015 roku znika ulga dla samotnego rodzica oraz ulga podatkowa w związku z poniesionymi kosztami utrzymania dzieci. W zamian za to od 2015 roku dodatek do zasiłku rodzinnego jest większy!

Dodatek przy takich dochodach będzie należał się dla osób będących samotnymi rodzicami, bez partnera – wysokość dodatku dla osób samotnych przedstawia tabela 1 (Tab.1).

Tab.2 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego dla osób będących w związku - źródło: opracowanie własne.
Tab.2 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego dla osób będących w związku – źródło: opracowanie własne.

W przypadku osób, które mają partnera, kwota dochodu ulega obniżeniu do 34800 euro brutto na rok. Tak więc, gdy oboje z rodziców nie przekroczą wyżej wymienionego progu dochodowego w roku 2015, mogą otrzymać to świadczenie. Jak kształtują się kwoty wypłacanego dodatku przez Urząd na rok 2015 (maksymalne) przedstawia tabela 2 (Tab.2).

Dodatek do zasiłku rodzinnego zależy, poza sumą uzyskanych dochodów, także od wieku dziecka. Im dziecko jest starsze, tym większe świadczenie jest wypłacane przez Belastingdienst.

Tak więc wraz z Nowym Rokiem jest kolejna możliwość uzyskania zastrzyku gotówki, tak więc nie zwlekajcie i złóżcie wnioski o dodatki, które Wam przysługują za rok 2015! Im szybciej wnioski zostaną złożone, tym szybciej nastąpi wypłata świadczeń.

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *