Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Kindgebonden Budget – dodatek na dzieci

Przez   /   17 lipca 2012  /   Brak komentarzy

Jeśli pobierasz zasiłek rodzinny z Holandii – przysługuje Ci także dodatek do tego zasiłku!

fot. stock.xchng / Ilona Jędrusiak
fot. stock.xchng / Ilona Jędrusiak

Czym jest dodatek do zasiłku rodzinnego?

Dodatek do zasiłku rodzinnego (Kindgebonden Budget) to dodatkowe świadczenie państwa holenderskiego dla rodzin posiadających dzieci. Pobierając zasiłek rodzinny masz prawdopodobnie prawo do owego dodatku przyznawanego przez urząd skarbowy (Belastingdienst). Wysokość dodatku zależy od takich czynników jak dochód roczny brutto, ilość dzieci, wiek dzieci, tzn. im więcej dzieci, tym wyższy jest ten dodatek. Warto wspomnieć, że nie chodzi tutaj tylko o dochód osoby pracującej w Holandii, ale także jej partnera, dlatego tak ważne jest, aby także partner posiadał sofi numer (holenderski numer podatkowy).

Od kiedy zaczyna się prawo do dodatku?

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje od miesiąca następującego po urodzeniu dziecka. Jeśli dziecko urodziło się w marcu, dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje od kwietnia. Urząd skarbowy wypłaca dodatek miesięcznie, zawsze z góry. Pieniądze za miesiąc maj wypłacane są z końcem kwietnia. Prawo do dodatku kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko 18-ego roku życia. Dziecko kończące 18 lat w maju, ma prawo do dodatku do miesiąca maja włącznie.

Wysokości dodatku i granice dochodu

Przy dochodach rocznych brutto poniżej 28.897 euro przysługuję dodatek w maksymalnej kwocie. Przy dochodach większych niż 28.897 euro jest on proporcjonalnie zmniejszany. Im większy dochód, tym mniejsza kwota dodatku.

fot. stock.xchng / RAWKU5
fot. stock.xchng / RAWKU5

Brane pod uwagę są dochody brutto osoby pracującej w Holandii oraz ewentualne dochody partnera. Na rok 2012 maksymalne kwoty dodatku wyglądają następująco:

  • rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 1017 euro na rok,
  • rodzina z dwójką dzieci maksymalnie otrzyma 1478 euro na rok,
  • rodzina z trójką dzieci maksymalnie otrzyma 1661 euro na rok,
  • na czwarte i każde kolejne dziecko dodatkowo 106 euro na rok.

Powyższe kwoty dotyczą dzieci w przedziale wiekowym 0 -12 lat.

Termin składania wniosków o dodatek na rok 2012 upływa z dniem 1 września 2013 roku.

Ważne! W przypadku nadpłaty dodatku trzeba zwrócić określoną przez urząd kwotę. Takie sytuacje mają najczęściej miejsce w przypadku zaprzestania pracy lub osiągnięcia wyższych dochodów niż te, jakie widnieją w urzędzie jako przewidywane na dany rok.

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *