Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Holenderski zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku oraz dodatek przedszkolny w 2017 roku

Przez   /   1 kwietnia 2017  /   Brak komentarzy

Tab.1 Wysokość zasiłku rodzinnego za I kwartał 2017 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Tab.1 Wysokość zasiłku rodzinnego za I kwartał 2017 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Osoby, które pracują w Holandii i posiadają dzieci w wieku do 18 roku życia, mogą starać się o zasiłek rodzinny w holenderskim urzędzie socjalnym SVB. Świadczenie to jest wypłacane kwartalnie, a kwoty są uzależnione od wieku dziecka.

W roku 2017, począwszy od pierwszego kwartału, urząd socjalny nieznacznie zwiększył kwoty zasiłku na dziecko, przedstawia tabela 1 (Tab.1)

Podstawowym warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji przyznania zasiłku rodzinnego z Holandii jest konieczność posiadania dowodów utrzymywania dziecka. Każda osoba, która wnioskuje o wyżej wymienione świadczenie, jest zobowiązana do przedstawienia dowodów w postaci potwierdzeń przelewu, przekazów pocztowych, przekazów Western Union, itp. Kwota nie może być niższa niż 416 euro kwartalnie na jedno dziecko (inaczej SVB nie przyzna prawa do zasiłku w danym kwartale).

Tab.2 Kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego na rok 2016 i 2017 w przypadku małżeństw i partnerstwa.
Tab.2 Kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego na rok 2016 i 2017 w przypadku małżeństw i partnerstwa.

Ci z Państwa, którzy mają już pozytywną decyzję odnośnie zasiłku rodzinnego, a ich dochody nie są za wysokie, mogą wnioskować o dodatek do zasiłku rodzinnego – Kindgebonden budget. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości uzyskanych dochodów oraz od wieku dziecka. Aby uzyskać dodatek w pełnej kwocie, dochód na rok 2016 nie powinien przekroczyć kwoty 19758 euro, natomiast w roku 2017- 20109 euro. W porównaniu do roku poprzedniego kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego na jedno dziecko w roku 2017 również uległy zwiększeniu, co przedstawione jest w tabelach 2 oraz 3 (Tab. 2 oraz Tab.3).

W dalszym ciągu istnieje ryzyko, iż urząd Belastingdienst wyda błędną decyzję dodatku (przykładowo: wnioskodawca posiada partnera fiskalnego, a decyzja będzie wydana jako dla rodzica samotnie wychowującego dziecko). Dlatego należy kontrolować wszystkie decyzje i aktualizować dane, które w ciągu roku mogą się zmienić (np. zawarcie nowego związku małżeńskiego, rozwód, zdecydowane zwiększenie się dochodów, itp.).

Tab.3 Kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego na rok 2016 i 2017 w przypadku samotnych rodziców.
Tab.3 Kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego na rok 2016 i 2017 w przypadku samotnych rodziców.

Osoby, które zawnioskowały również o świadczenie wychowawcze w Polsce (tak zwane 500+),  muszą być przygotowane na to, iż kwoty zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku z Holandii zostaną pomniejszone o należność otrzymywaną z Polski.

W 2017 roku zwiększyły się również kwoty Kinderopvangtoeslag, czyli dodatku do przedszkola / żłobka, co ukazuje tabela 4 (Tab.4). Mamy tutaj wyszczególnione takie świadczenia, jak:

  • Dagopvangtoeslag – gdy dziecko (do 4 roku życia) przebywa w żłobku bądź przedszkolu,
  • Buitenschoolse opvang – gdy dziecko (po zakończonych zajęciach w szkole) udaje się do świetlicy bądź podobnej  placówki,
  • Gastouderbureau – gdy dziecko jest pod opieką rodziców zastępczych, opiekunki, itp.
Tab.4 Kwoty dodatku Kinderopvangtoeslag w roku 2016 i 2017.
Tab.4 Kwoty dodatku Kinderopvangtoeslag w roku 2016 i 2017.

Aby móc wnioskować o wyżej wymieniony dodatek należy spełniać wiele warunków, które są narzucone przez urząd skarbowy Belastingdienst. Jednym z nich jest potrzeba, by placówka, do której uczęszcza dziecko, była zarejestrowana w Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) oraz by placówka ta była zaakceptowana przez holenderski fiskus.

Jeżeli część z Państwa z jakiegoś powodu nie zawnioskowała jeszcze o świadczenia, które się w pełni należą, to doradzamy, aby zrobić to jak najszybciej. Nie od dziś przecież wiadomo, że czas to pieniądz!

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *