Loading...
You are here:  Home  >  Rozmaitości  >  Current Article

Badanie: dwie trzecie Polaków deklaruje, że dba o zdrowie

Przez   /   24 listopada 2014  /   Brak komentarzy

62 proc. Polaków w młodym i średnim wieku deklaruje, że regularnie dba o zdrowie, najczęściej poprzez codzienną higienę, aktywność fizyczną, kontrolowanie wagi – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Millward Brown.

Badanie: dwie trzecie Polaków deklaruje, że dba o zdrowie

Fot. freeimages.com / ramasamy chidambaram

Badanie przeprowadzono w kwietniu na 900-osobowej grupie osób w wieku 15-55 lat, na zlecenie firmy Bayer.

Prawie 70 proc. spośród przebadanych Polaków oceniło, że ich własne działania i decyzje dotyczące stylu życia mają wpływ na stan zdrowia. Pozostali przypisują to takim czynnikom, jak predyspozycje genetyczne czy środowisko.

Jednocześnie badanie wykazało rozbieżności między deklaracjami odnośnie dbania o zdrowie a faktycznymi działaniami podejmowanymi w tym celu. Największa z nich dotyczy aktywności fizycznej – choć wagę sportu podkreśla 83 proc. badanych, to uprawia go niecałe 65 proc.

Badania profilaktyczne – takie jak pomiary ciśnienia krwi, badania ogólne, przegląd u stomatologa, badanie okulistyczne, pomiar glukozy we krwi, cytologia i inne badania w kierunku wczesnej diagnostyki nowotworów – znalazły się dopiero na 11. miejscu wśród działań podejmowanych w ramach dbania o zdrowie. Nie poddaje się im blisko 40 proc. respondentów. Badania w ramach profilaktyki nowotworów częściej wykonują kobiety niż mężczyźni – odpowiednio: 31 proc. i 15 proc. Natomiast badaniom w kierunku profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego częściej poddają się panowie niż panie – odpowiednio: 45 proc. i ok. 36 proc.

Badanie: dwie trzecie Polaków deklaruje, że dba o zdrowie

Fot. freeimages.com / Herman Brinkman

42 proc. przebadanych osób nie potrafi jednoznacznie określić stanu swego zdrowia. Mniej niż połowa (48 proc.) wie, jaki ma poziom glukozy we krwi, a 40 proc. zna swój poziom cholesterolu. Za to aż 98 proc. respondentów deklaruje wiedzę na temat swojej masy ciała. Blisko 83 proc. zna swoją grupę krwi, a na temat wartości ciśnienia tętniczego wiedzę ma blisko 80 proc. badanych.

Najmniejszą wiedzę na tematy zdrowotne okazują się mieć młodzi ludzie w wieku 15-29 lat.

Niemal 30 proc. badanych nie wyklucza, że zignorowałoby objawy potencjalnych chorób. Na pytanie o umiejętność interpretowania wyników podstawowych badań medycznych twierdząco odpowiedziało ok. 44 proc. respondentów.

Jeszcze rzadziej przebadani pogłębiają swą wiedzę na temat zdrowia – tylko co piąty śledzi informacje o nowych metodach terapii czy zdobyczach medycyny. Najczęstszym źródłem informacji o zdrowiu jest internet – wskazało tak 77 proc. respondentów, lekarze zajęli drugie miejsce – wskazało ich 63 proc. badanych.

Badanie: dwie trzecie Polaków deklaruje, że dba o zdrowie

Fot. freeimages.com / joses tirtabudi

Respondenci dostrzegają wagę zdrowego odżywiania (zadeklarowało to 79 proc. z nich). O dietę dbają zwłaszcza kobiety i osoby z grupy wiekowej 41-55 lat. Młodzi mężczyźni najczęściej deklarują spożywanie fastfoodów.

Wśród prozdrowotnych działań wychowawczych osoby posiadające dzieci najczęściej deklarują dbałość o higienę oraz o czystość w domu – odpowiednio 91 i 81 proc. Najmniejszą wagę dorośli przywiązują do nauczania dzieci zdrowego odżywiania – tylko 22 proc. nie jada z rodziną w fasfoodach, 33 proc. nie pozwala jeść pociechom przekąsek i fastfoodów, a 50 proc. rozmawia z nimi o zdrowej diecie. 66 proc. deklaruje, że dba o to, by dzieci były aktywne fizycznie.

Ogólnie podejmowanie działań prozdrowotnych częściej deklarują kobiety niż mężczyźni – odpowiednio 67,5 proc. i 56,7 proc. Wśród motywów dbania o zdrowie respondenci najczęściej mówią, że robią to, ponieważ chcą cieszyć się życiem (blisko 42 proc.), nie lubią chorować (ok. 18 proc.), chcą pracować i zarabiać (blisko 14 proc.).

Badanie pn. „Barometr Bayer” jest elementem programu popularyzacji nauki „Making Science Make Sense”, prowadzonego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz portalu CrazyNauka.pl.

PAP – Nauka w Polsce

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *