Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Algemene heffingskorting. Rozłąkowe

Przez   /   7 października 2013  /   Brak komentarzy

Algemene heffingskorting. Rozłąkowe

Fot. stock.xchng / Miroslav Sárička

Każda osoba pracująca na terenie Holandii i płacąca holenderskie podatki ma prawo do ulgi podatkowej (algemene heffingskorting). Ulga ta jest popularnie zwana „rozłąkowym”, czyli dodatkowym zwrotem nadpłaconego podatku ze względu na partnera o niskich dochodach.

Z ulgi tej mogą skorzystać będący partnerami fiskalnymi zgodnie z holenderskim prawem podatkowym. Partnerami są osoby pozostające w związku małżeńskim, osoby pozostające w związku partnerskim według holenderskiego prawa cywilnego oraz pary posiadające wspólne dziecko i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, czyli posiadające wspólne zameldowanie. Dwie osoby samotne mogą ubiegać się o uznanie partnerstwa fiskalnego jeśli zamieszkują razem, nie maja żadnych innych partnerów oraz mają wspólny majątek potwierdzony notarialnie.

Algemene heffingskorting. Rozłąkowe

Fot. stock.xchng / jorge vicente

Oboje partnerzy maja prawo do tej ulgi podatkowej. Jednakże jest jeszcze kilka warunków, które muszą spełniać, aby z niej skorzystać.

Jeżeli osoba pracująca w Holandii, w 2013 roku osiągnęła dochód poniżej minimum wolnego od opodatkowania, to jest poniżej 7.268 euro, wtedy otrzymuje zwrot całości podatku zapłaconego przez pracodawcę do Belastingdienst.  Wtedy nie może się już ubiegać o dodatkowy zwrot na partnera.  Jeśli jeden z partnerów, zwykle osoba nie pracująca w Holandii, nie ma dochodu wcale lub ma dochód niewielki (poniżej wyżej wymienionego minimum) w danym roku podatkowym, to osoba pracująca w Holandii i opłacająca holenderskie podatki może otrzymać dodatkowy zwrot. Zwrot ten jest nie większy niż całość podatków odprowadzonych przez pracodawcę. Tu należy zwrócić uwagę na to, iż holenderskie organy podatkowe wydadzą w tym przypadku dwie decyzje. Jedną na osobę pracująca w Holandii i drugą na partnera z Polski. Suma zwrotów podatku z tych dwóch decyzji nie może przekroczyć całkowitego podatku odprowadzonego w Holandii.

Algemene heffingskorting. Rozłąkowe

Fot. stock.xchng / jorge vicente

W przypadku, gdy odprowadzony podatek przewyższa te zwroty, to zwrot na mniej zarabiającego partnera w roku 2013 będzie wynosił maksymalnie 2.001 euro, gdy partner urodził się przed 01.01.1963 roku. Natomiast nie będzie wyższy niż  1.467 euro, jeśli jest on urodzony pomiędzy  01.01.1963.r., a 01.01.1972.r. oraz dla partnerów młodszych posiadających dzieci urodzone po 31.12.2006 roku. Dla partnerów młodszych nie posiadających dzieci urodzonych po 2006 roku kwota ulgi nie przekroczy 1.335 euro.

Warunkiem koniecznym wnioskowania o wyżej opisana ulgę jest posiadanie przez obu partnerów numeru fiskalnego zwanego kiedyś SOFI, a obecnie BSN (Burgerservicenummer). O ile osoba pracująca w Holandii oczywiście ma ten numer, to w przypadku partnerów pozostających w Polsce trzeba taki numer uzyskać. Można to na przykład zrobić przez wyspecjalizowaną kancelarię podatkową, która załatwi za nas wszelkie formalności. Procedura korespondencyjnego uzyskania numeru BSN trwa minimum cztery miesiące. Radzimy więc osobom pracującym w Holandii, które chcą się ubiegać o tę ulgę czyli tzw. rozłąkowe, aby jak najszybciej skontaktowały się z najbliższym biurem w sprawie uzyskania numeru BSN dla partnera. Na początku przyszłego roku, gdy pracodawcy wydadzą jarografy i będziecie się rozliczać będzie jak znalazł.

Algemene heffingskorting. Rozłąkowe

Fot. stok.xchng / peter lammers

Przy okazji dementujemy pogłoski jakoby ulga ta miała być zniesiona. Na razie trwają dyskusje w holenderskim parlamencie nad jej zniesieniem od 2015 roku, ale tylko dla osób najwyżej zarabiających – powyżej 55.991 euro rocznie.

Przypominamy również, że osoby które nie skorzystały z tej ulgi w latach poprzednich w dalszym ciągu mogą się o nią ubiegać. Holenderskie prawo podatkowe zezwala na dokonywanie korekt rozliczeń 5 lat wstecz, czyli do 31 grudnia tego roku wszyscy chętni mogą zlecić ponowne rozliczenia za lata 2008 – 2012 i z tej ulgi skorzystać.

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Na wszystkie Wasze e-malie odpowiemy na łamach gazety.
    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *