Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Życie w Holandii. Prawa i obowiązki mieszkańców Holandii

Przez   /   28 stycznia 2014  /   Brak komentarzy

Fot. stock.xchng / johan van den berg
Fot. stock.xchng / johan van den berg

Dowód tożsamości

W Holandii każdy musi być w stanie wylegitymować się. Dlatego są Państwo zobowiązani zawsze mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. To może być paszport lub dowód osobisty, którego nigdy nie należy oddawać na przechowanie pracodawcy lub pracownikom biura pośrednictwa pracy.

Mieszkanie

Jeżeli przyjeżdżają Państwo do Holandii, a pracodawca nie gwarantuje zakwaterowania, to muszą Państwo samodzielnie zadbać o dach nad głową. Mieszkania wynajmowane są między innymi przez spółdzielnie mieszkaniowe. Aby w ten sposób uzyskać mieszkanie, należy się do takiej spółdzielni zapisać. Jednocześnie należy być zarejestrowanym w rejestrze gminnym (GBA). Informacje szczegółowe mogą Państwo uzyskać w urzędzie gminy. Możliwe jest także wynajęcie mieszkania od prywatnego właściciela. Domki wypoczynkowe służą rekreacji i dlatego nie jest dozwolone, by migranci zarobkowi stale przebywali na terenie ośrodka wypoczynkowego. Urzędy gminne mogą, na bazie Prawa mieszkaniowego, ustalać własną politykę przyznawania mieszkań i wynajmu pokojów. Szczegółowych informacji udzielić może każdy urząd gminy.

Jeśli wynajmują Państwo mieszkanie, a koszt wynajmu jest zbyt wysoki względem dochodów, mogą Państwo ubiegać się o dodatek mieszkaniowy (huurtoeslag), pod warunkiem, że figurują Państwo w rejestrze gminnym (GBA). Strona internetowa www.toeslagen.nl oferuje szczegółowe informacje, które mogą Państwo również uzyskać pod numerem infolinii urzędu skarbowego 0800-0543. Mogą Państwo także skierować swoje pytania, na przykład dotyczące wysokości opłat, do Komisji ds. najmu (www.huurcommissie.nl).

Fot. stock.xchng / Richard Dudley
Fot. stock.xchng / Richard Dudley

Podatki gminne

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest uiszczać opłaty na rzecz swojej gminy (na przykład za ścieki czy odpady) oraz podatki (na przykład podatek od nieruchomości OZB). Jeżeli wynajmują Państwo samodzielnie mieszkanie lub są jego właścicielami, należy również opłacić podatek za wodę. Ustalenie wysokość opłat i podatków leży w gestii gminy i stąd wynika zróżnicowanie zobowiązań pomiędzy gminami. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w urzędzie gminy.

Odpady

Każda gmina samodzielnie reguluje kwestie wywozu śmieci z podziałem na ich rodzaje. Inaczej zbierane są i wywożone odpady z gospodarstwa domowego, odpady wielkogabarytowe, biologiczne, sprzęt AGD czy odpady chemiczne. Państwa urząd gminny udzieli Państwu szczegółowych informacji o zasadach przyjętych w Państwa miejscu zamieszkania.

Nauka języka

Każdy doskonale rozumie, że jak najszybsze nauczenie się języka niderlandzkiego może bardzo ułatwić komunikację w pracy (np. gdy chodzi o bezpieczeństwo), kontakt z jednostkami państwowymi czy rozmowy w szkole dzieci. Urząd gminy dysponuje informacjami o proponowanych kursach językowych. Czasami także pracodawca może udzielić informacji o możliwościach nauki języka.

Dla imigrantów (zarobkowych) przygotowano multimedialny zestawy do indywidualnej nauki o integracji (inburgering). Pozwolą one Państwo nauczyć się język niderlandzkiego na poziomie podstawowym i lepiej się odnaleźć na rynku pracy oraz w społeczeństwie. Zestaw „Samodzielnie rozpoczął po niderlandzku” (zelf starten met Nederlands) (isbn 978946058089, cena 75 euro) jest dostępny w językach polskim, rumuńskim, bułgarskim. Dodatkowe informacje pod adresem www.zelfstartenmetnederlands.nl. Zestaw “Do Holandii” (‘Naar Nederland’, cena 110 euro) jest m. in. dostępny w językach portugalskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Więcej informacji pod adresem www.naarnederland.nl. zestawy są dostępny w księgarniach (również internetowych) i pod adresem www.nt2.nl.

Fot. stock.xchng / jose luis navarro
Fot. stock.xchng / jose luis navarro

Samochód

Kiedy przyjeżdżają Państwo do Holandii celem osiedlenia się i zabierają ze sobą swój samochód, należy pojazd zarejestrować w Wydziale Transportu (RWD). Łączy się to automatycznie z obowiązkiem płacenia holenderskiego podatku drogowego. Jeżeli przebywają Państwo na terenie Holandii tylko czasowo i Holandia nie jest Państwa zasadniczym miejscem zamieszkania, nie ma wówczas obowiązku rejestracji pojazdu.

RWD udzieli Państwu dokładnych informacji związanych z Państwa osobistą sytuacją. Mogą Państwo również skorzystać ze strony internetowej www.rdw.nl/nl/particulier/internationalvisitor lub z infolinii RWD pod numerem telefonu 0900-0739. RWD udziela również informacji dotyczących podatku wwozowego, uzyskania prawa jazdy czy jego wymiany na holenderskie. Odpowiedzi na pytania w sprawie prawa jazdy można uzyskać także w urzędzie gminy.

Dzieci – Szkoła i obowiązek nauki

Wszystkie dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 5 do 18 lat podlegają w Holandii obowiązkowi nauki, która winna zakończyć się dyplomem (z wyjątkiem osób, które mają już dyplom średniej szkoły zawodowej na poziomie MBO 2 lub szkoły średniej na poziomie HAVO lub VWO). Dzieciom, poza ustalonymi dniami wolnymi i wakacjami, nie wolno opuszczać zajęć szkolnych.

Fot. stock.xchng / Alaa Hamed
Fot. stock.xchng / Alaa Hamed

Opieka nad dziećmi

W Holandii istnieją żłobki dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat, przedszkola przygotowawcze dla grupy wiekowej od 2 do 4 lat oraz placówki opieki pozaszkolnej przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Placówki opiekuńcze pomagają rodzicom łączyć pracę z obowiązkami rodzicielskimi. W wielu placówkach opiekuńczych i przedszkolach dzieciom mającym problemy z językiem niderlandzkim oferuje się programy wspomagające. Każdy urząd gminy dysponuje szczegółowymi informacjami. Jeżeli korzystają Państwo z pomocy placówki opiekuńczej, mają Państwo wówczas prawo do dodatku finansowego, częściowo refundującego koszty opieki pozadomowej (opvangtoeslag). Na stronie internetowej www.toeslagen.nl znajdą Państwo więcej informacji.

Szczepienia

W Holandii dzieci do 12 roku życia szczepione są ochronnie przeciw chorobom zakaźnym (dwunastu różnym chorobom, w tym między innymi przeciwko żółtaczce, tężcowi i chorobie Heinego-Medina). Nie ma jednak obowiązku szczepienia dzieci. Bezpłatne szczepienia wykonywane są w poradniach dziecięcych i przez Gminną Służbę Zdrowia (GGD). Zapraszamy na stronę internetową www.ggd.nl.

Poradnie dziecięce i doradztwo wychowawcze

Większość holenderskich gmin oferuje rodzicom i dzieciom doradztwo w zakresie zdrowia, dojrzewania i wychowania. Specjalistyczne ośrodki dla młodzieży i rodziny (Centrum voor Jeugd en gezin CJG) proponują nie tylko doradztwo i wsparcie, ale również zindywidualizowaną pomoc. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi na stronie internetowej www.cjg.nl.

Fot. stock.xchng / Iwan Beijes
Fot. stock.xchng / Iwan Beijes

Lekarz pierwszego kontaktu

Mieszkając w Holandii, warto zarejestrować się u lekarza pierwszego kontaktu, zwanego lekarzem domowym. Daje to gwarancję, że gdy będą Państwo potrzebowali pomocy lekarskiej, to zostanie ona Państwu udzielona. Z reguły istnieje również możliwość korzystania z pomocy dyżurnego lekarza domowego w godzinach wieczornych i nocnych, a także weekendy. Każdy lekarz domowy prowadzi kartotekę swoich pacjentów. Towarzystwo ubezpieczeniowe refunduje koszty pomocy lekarza specjalisty tylko wtedy, gdy lekarz domowy wypisze skierowanie.

Opieka socjalna i pomoc doraźna

Kiedy ktoś potrzebuje pomocy (medycznej czy socjalnej), może skorzystać z pomocy doraźnej lub opieki socjalnej. Pomoc doraźna może okazać się niezbędna w przypadku choroby. Lekarz domowy również i w takiej sytuacji jest pierwszym punktem kontaktowym. Opieka socjalna może natomiast pomóc, gdy rodzą się pytania dotyczące warunków mieszkaniowych i życiowych, opieki czy wykształcenia. Szczegółowych informacji może Państwu udzielić urząd gminy.

Źródło: Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *