Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Zmiany w zasiłku rodzinnym – SVB

Przez   /   11 września 2012  /   Brak komentarzy

W niniejszym artykule przedstawimy ważne informacje dla wszystkich tych, którzy pobierają zasiłek rodzinny z Holandii, jak i dla tych, którzy dopiero mają zamiar się o niego starać. Istotną informacją jest zmiana wysokości świadczeń rodzinnych, która będzie obowiązywać od trzeciego kwartału 2012 roku, czyli kwartału wypłacanego w miesiącu październiku. Warto wspomnieć, że po obniżce kwot zasiłku, która nastąpiła od pierwszego kwartału 2012 roku, teraz mamy do czynienia z podwyżką. Jednak nadal względem wysokości zasiłków za lata 2009-2011 kwoty bieżące są nadal niższe. Wariacje w kwotach zasiłku nie wpływają znacząco na budżet domowy osób uprawnionych do niego, jednak warto być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami, aby samodzielnie potrafić określić, do jakiej kwoty w danym kwartale mamy prawo.

fot. stock.xchng / Jason Nelson
fot. stock.xchng / Jason Nelson

W tym celu poniżej prezentujemy Wam aktualne kwoty zasiłku kwartalnie od trzeciego kwartału 2012 roku na jedno dziecko.

Dla dzieci urodzonych w dniu 1 stycznia 1995 roku lub później – na jedno dziecko:

  • 191,65 euro (0-5 lat),
  • 232,71 euro (6-11 lat),
  • 273,78 euro (12-18 lat).

Dla dzieci urodzonych przed 1 stycznia 1995 roku (12-17 lat) – na jedno dziecko:

  • 273,78 euro (ilość dzieci: 1),
  • 314,44 euro (ilość dzieci: 2),
  • 327,99 euro (ilość dzieci: 3),
  • 354,81 euro (ilość dzieci: 4),
  • 370,89 euro (ilość dzieci: 5).

Warta uwagi jest kwestia zasiłków rodzinnych w sytuacjach  par rozwiedzionych. Niektórzy z Was mogli ostatnimi czasy spotkać się z sytuacją, w której urząd socjalny SVB prosi o wypełnienie wniosku o zasiłek przez osobę, która opiekuje się dzieckiem i u której dziecko mieszka. To jedna z nowości, którą SVB stopniowo uskutecznia, zmieniając mianowicie wnioskodawcę z osoby, która pracuje na terenie Holandii na byłego partnera, który mieszka i opiekuje się dziećmi w Polsce.

fot. stock.xchng / Miroslav Sárička
fot. stock.xchng / Miroslav Sárička

Artykuł 2 ust. 2 FLAG (Familienlastenausgleichsgesetz ) stanowi, że prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko ma osoba, do której gospodarstwa domowego należy dziecko. Osoba, do której gospodarstwa domowego dziecko nie należy, a która jednak głównie ponosi koszty utrzymania dziecka, ma prawo do zasiłku rodzinnego wtedy, gdy żadna inna osoba nie jest uprawniona do tego zasiłku na podstawie zdania pierwszego tego ustępu.  (Wyrok TS z 26.11.2009 r. w sprawie C 363/08, Romana Slanina przeciwko Unabhangiger Finanzsenat, Ausenstelle Wien; link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0363) Tak więc według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasiłek rodzinny  przysługuje osobie, która opiekuje się dziećmi i z którą dzieci mieszkają. Przed osobami samotnie wychowującymi dzieci w Polsce otwiera się tym samym możliwość  korzystania ze świadczeń rodzinnych w sytuacji gdy były partner pracuje na terenie kraju Unii Europejskiej.  Zmiany te obowiązują zarówno osoby, które już pobierają zasiłek rodzinny w Holandii, jak również osoby, które dopiero się o niego starają. W obydwu tych sytuacjach warto wiedzieć na bieżąco o tych zmianach, bo świadczy to o Waszej odpowiedzialności za rodzinny budżet domowy.

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl


    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *