Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Zatrudnienie w Holandii

Przez   /   25 marca 2014  /   Brak komentarzy

Najważniejsze informacje dotyczące praw i obowiązków zarówno pracowników, jak i samodzielnych przedsiębiorców.

Fot. stock.xchng / Piotr Rudziewicz
Fot. stock.xchng / Piotr Rudziewicz

Numer ewidencyjno-podatkowy

Aby w Holandii móc podjąć pracę, muszą Państwo posiadać numer ewidencyjno-podatkowy BSN. Numer ewidencyjno-podatkowy otrzymuje się przy zameldowaniu w urzędzie gminy (art. Zameldowanie w gminie). Jeśli nie są jeszcze Państwo zameldowani w gminie, prosimy bezzwłocznie zadbać o dopełnienie tego obowiązku. Jeżeli zamierzają Państwo przebywać w Holandii krócej niż cztery miesiące, mogą Państwo wystąpić do urzędu skarbowego o przyznanie numeru ewidencyjno-podatkowego. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych www.burgerservicenummer.nl i www.belastingdienst.nl.

Obowiązek legitymowania się

Przy podjęciu przez Państwa pracy, pracodawca poprosi o okazanie ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Pracodawca ma obowiązek przechowywania kopii Państwa dowodu tożsamości w swojej dokumentacji, a Państwo muszą być zawsze w stanie wylegitymować się w miejscu pracy.

Umowa o pracę i jej warunki

Jeżeli są Państwo pracownikami holenderskiej firmy, to znaczy, że Państwa wynagrodzenie płacone jest przez tegoż pracodawcę, który również w Państwa imieniu uiszcza zaliczkę na podatek dochodowy i składki socjalne. Odliczane są one przez pracodawcę z Państwa dochodu brutto, a następnie odprowadzane do urzędu skarbowego. Stąd Państwa dochód netto jest niższy niż brutto. Pracodawca ma obowiązek wykazania dokonanych potrąceń w specyfikacji Państwa wynagrodzenia.

Fot. stock.xchng / Raphael Pinto
Fot. stock.xchng / Raphael Pinto

Większość przedsiębiorstw objęta jest zbiorowym układem pracy (CAO). Jest to porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi w zakresie warunków objętych umową o pracę, które dotyczy wszystkich pracodawców i pracowników danej branży. Oznacza to, że porozumienie to jest również wiążące dla zatrudnionych obcokrajowców. CAO określa także wysokość wynagrodzenia i przyjęty tydzień pracy. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, czy firma Państwa pracodawcy podlega zbiorowemu układowi pracy, prosimy zajrzeć na stronę internetową www.caoweb.nl. Mogą Państwo również poprosić samego pracodawcę o udzielenie informacji lub zwrócić się do związków zawodowych. W Holandii musi być przestrzegana ustawa o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnym dodatku wakacyjnym. Pracodawca nie może płacić mniej niż wynosi ustalone wynagrodzenie minimalne, w którym występuje podział wiekowy: obowiązująca stawka dla osób poniżej 23 lat jest niższa niż dla pracowników powyżej tej granicy wiekowej.

Strony internetowe www.rijksoverheid.nl/minimumloon i www.inspectieszw.nl oferują więcej informacji na ten temat.

Jeżeli Państwa wynagrodzenie jest niższe niż to określone prawem, prosimy o kontakt z Inspecją SZW (www.inspectieszw.nl lub telefon 0800-5151). Jeżeli pracują Państwo przez biuro pośrednictwa pracy, a wynagrodzenie jest za niskie, prosimy o kontakt z organizacją SNCU (Fundacja ds. przestrzegania CAO dla pracowników biur pośrednictwa pracy – www.sncu.nl lub telefon 0180-642530). Jeżeli umowę o pracę zawarli Państwo bezpośrednio z pracodawcą, a ten płaci mniej niż określono to w zbiorowym układzie pracy, prosimy skontaktować się ze związkami zawodowymi.

Fot. stock.xchng / Constantin Deaconescu
Fot. stock.xchng / Constantin Deaconescu

Godziny pracy

Czas pracy nie powinien wynosić więcej niż średnio 45 godzin tygodniowo , a w ciągu jednego dnia średnio nie więcej niż 10 godzin. Od czasu do czasu dozwolone są nadgodziny. Jeżeli pracują Państwo w godzinach nocnych, to średni czas pracy w tygodniu nie może przekroczyć 40 godzin. W godzinach pracy przysługują Państwu przerwy: jedna dłuższa lub kilka krótkich. Szczegółowe informacje podaje strona internetowa www.inspectieszw.nl. Jeżeli muszą Państwo pracować więcej godzin, uprzejmie prosimy o kontakt z Inspekcją SZW.

Bezpieczeństwo miejsca pracy

Państwa pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo miejsca pracy i ochronę zdrowia pracowników. W sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu, pracodawca zobowiązany jest zadbać o środki ochrony osobistej, na przykład specjalną odzież, kask czy okulary ochronne. Nie mogą Państwo być obciążani za to żadnymi kosztami. Strona internetowa www.inspectieszw.nl oferuje więcej szczegółowych informacji. Jeżeli Państwa zdaniem wykonują Państwo pracę, która może naruszać bezpieczeństwo, prosimy o kontakt z Inspekcją SZW.

Zeznanie podatkowe

W Holandii należy płacić podatek dochodowy. Jeżeli są Państwo na liście płac, to pracodawca potrąca z Państwa dochodu zaliczkę na rzecz podatku. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że w skali rocznej potrącono Państwu zbyt dużą kwotę z tytułu zobowiązań fiskalnych. Można wówczas złożyć zeznanie podatkowe. Oznacza to, że każdego roku, do dnia 1 kwietnia, należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o dochodach za miniony rok. Jeżeli zapłacili Państwo za dużo podatku, nastąpi zwrot nadpłaty. Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej www.belastingdienst.nl lub skorzystać z infolinii urzędu skarbowego pod numerem 0800-0534. Infolinia urzędu skarbowego dla klientów z zagranicy: +31 (0)55-5385385.

Fot. stock.xchng / jorge vicente
Fot. stock.xchng / jorge vicente

Należy również zadbać o to, aby ewentualne dodatki przyznane przez urząd skarbowy wpływały na Państwa własny rachunek bankowy. Jeżeli mają Państwo zamiar opuścić Holandię, należy zawczasu zgłosić wstrzymanie przelewów przyznanych dodatków.

Ponieważ pomiędzy Polską a Holandią została zawarta umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania sugerujemy kontakt z Państwa urzędem skarbowym w Polsce – pozwoli to na odpowiednie rozliczenie dochodów z Polski i Holandii.

Bezrobocie, choroba i niezdolność do pracy

Najprawdopodobniej wrócą Państwo do swojego kraju, w przypadku gdyby przestali Państwo pracować w Holandii. W sytuacji, gdy są Państwo pracownikiem firmy lub biura pośrednictwa pracy i utracili Państwo pracę nie z własnej winy, to może przysługiwać Państwu zasiłek dla bezrobotnych.

Warunkiem podstawowym uzyskania tego świadczenia jest przepracowanie minimum 26 tygodni w okresie minionych 36 tygodni. Osoby korzystające z tego świadczenia mają obowiązek szukania nowego miejsca pracy. W przypadku choroby pracodawca zobowiązany jest nadal wypłacać Państwu uposażenie, z tym, że zobowiązanie to nie musi obejmować wypłaty wynagrodzenia za pierwsze dwa dni choroby. Tylko w przypadku pracy na kontrakcie Fazy A dla biura pracy tymczasowej należy samemu zgłosić się do UWV. W okresie choroby powinni Państwo otrzymywać co najmniej 70 procent dotychczasowego wynagrodzenia. Pracodawca powinien to uzupełnić do 91%. Jest to uzależnione od tzw. maksymalnego zarobku dziennego. W przypadku choroby i braku pracodawcy (na przykład przy zatrudnieniu przez biuro pracy tymczasowej) mają Państwo prawo do pewnego rodzaju zapomogi chorobowej na mocy odpowiedniego prawa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej www.uwv.nl. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać ze świadczeń społecznych w Holandii (na przykład wystąpić o przyznanie zasiłku na bazie minimum socjalnego), warto dowiedzieć się w IND, czy będzie miało to wpływ na Państwa prawo pobytu. Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej www.ind.nl.

Fot. stock.xchng / v_hujer
Fot. stock.xchng / v_hujer

Wykorzystywanie

Niestety zdarza się w Holandii, że pracodawcy wykorzystują migrantów zarobkowych. Dlatego należy bardzo uważać na to, co się podpisuje! Wykorzystywanie charakteryzuje się pewnymi cechami, między innymi takimi jak: wyraźnie zaniżone wynagrodzenie, ciężkie lub niebezpieczne warunki pracy, mijanie się z prawdą, zastraszanie, ograniczenie wolności i zależność od pracodawcy. Niezmiernie istotne jest wówczas zgłoszenie tej sytuacji do Inspekcji Pracy lub złożenie anonimowego meldunku pod numerem telefonu 0800-7000 (Anonimowy Punkt Meldunkowy). Osoby poszkodowane mogą uzyskać pomoc w zrzeszeniu FairWork (telefon 020-7600809).

NIEZALEŻNI PRZEDSIĘBIORCY:

Izba Handlowo-Przemysłowa

Jeżeli chcą Państwo założyć własną firmę, należy ją zarejestrować w Izbie Handlowo-Przemysłowej. Z reguły należy wcześniej umówić się na spotkanie. Rejestracji należy dokonać w tygodniu przed rozpoczęciem działalności, ale nie później niż w pierwszym tygodniu jej prowadzenia. Rejestracja jest płatna. Na stronie internetowej www.kamervankoophandel.nl znajdą Państwo więcej informacji.

Fot. stock.xchng / Pierre Amerlynck
Fot. stock.xchng / Pierre Amerlynck

Urząd skarbowy

Jeżeli chcą Państwo w Holandii być samodzielnymi przedsiębiorcami, należy uzyskać z urzędu skarbowego tzw. zaświadczenie VAR, które poświadcza brak stosunku pracy. Za pomocą tego zaświadczenia urząd skarbowy wydaje swoją opinię oceniającą Państwa samozatrudnienie. W niektórych przypadkach urząd skarbowy może być zdania, że jednak jest mowa o stosunku pracy, co oznacza, że Państwa zleceniodawcy uznani zostaną za pracodawców, a więc będą zobowiązani odprowadzić za Państwa obowiązujące opłaty skarbowe i premie społeczne. Na każdym przedsiębiorcy spoczywa obowiązek samodzielnego uiszczania podatków i składek społecznych. Każdego roku, do dnia 1 kwietnia, należy złożyć deklarację podatkową wykazującą dochody za miniony rok. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.belastingdienst.nl lub uzyskać pod numerem telefonu infolinii urzędu skarbowego 0800-0543. Infolinia urzędu skarbowego dla klientów z zagranicy: +31 (0)55-5385385.

Źródło: Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *