Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Zadbaj o to, by Twoja deklaracja podatkowa była poprawnie wypełniona

Przez   /   16 maja 2019  /   Brak komentarzy

Coraz więcej deklaracji podatkowych składanych do Belatingdienst jest wypełnionych błędnie bądź zawiera niepełne informacje. W świetle holenderskiego prawa podatkowego w rocznym zeznaniu oprócz dochodów należy podać wysokość posiadanego majątku (tzw. Vermogen). Pojęcie to można przetłumaczyć jako „kapitał”, czyli majątek, w którego skład wchodzą posiadane pieniądze oraz inne aktywa.

Zadbaj o to, by Twoja deklaracja podatkowa była poprawnie wypełniona
Fot. FreeImages.com / kristja

Okazuje się, że wielu podatników (nawet gdy deklaracje przygotowywane są przez biura podatkowe) nie uwzględnia kapitału przy składaniu deklaracji. Poniższy artykuł ma na celu uświadomić podatnikowi, czym jest vermogen w świetle holenderskiego prawa podatkowego.

„Vermogen” ma wpływ na to czy dana osoba jest podatnikiem kwalifikowanym w Holandii, ponieważ na podstawie wysokości majątku należy ustalić fikcyjny dochód z posiadanego majątku. Z pojęciem tym można się również spotkać przy wypełnianiu zaświadczenia o dochodach z Polski, dlatego poprawne ustalenie wysokości posiadanego majątku jest bardzo istotne.

Należy pamiętać, że wartość kapitału nie jest bezpośrednio objęta podatkiem. Jedynie osoby zameldowane na terenie Holandii odprowadzają podatek od części posiadanego majątku.

Czym jest kapitał „vermogen” w świetle holenderskiego prawa? Otóż składają się na niego:

 • pieniądze na rachunku bankowym,
 • pieniądze na rachunku oszczędnościowym (lokata),
 • gotówka (powyżej 527 euro lub 1044 euro wspólnie z partnerem fiskalnym),
 • wartość posiadanych nieruchomości, wyłączając miejsce zamieszkania (tylko jedna nieruchomość może być uznana za miejsce zamieszkania),
 • wartość posiadanych akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych,
 • wartość posiadanych kryptowalut,
 • wartość cennych przedmiotów przetrzymywanych w skrytkach bankowych lub depozytach,
 • wartość niektórych ubezpieczeń (na życie, majątkowe).
Zadbaj o to, by Twoja deklaracja podatkowa była poprawnie wypełniona
Fot. FreeImages.com / peter lammers

Czym zatem NIE jest kapitał w świetle holenderskiego prawa? Kapitałem nie są wszystkie środki trwałe będące ruchomościami, np.:

 • samochód lub łódź,
 • biżuteria (nieprzetrzymywana w banku lub innym depozycie),
 • antyki i dzieła sztuki (nieprzetrzymywane w banku lub innym depozycie),
 • wartość oraz dochód z posiadanej nieruchomości będącej Twoim miejscem zamieszkania,
 • dochód ze sprzedaży posiadanego majątku (sprzedając nieruchomość wartą 100 000 euro saldo naszego majątku nie zmienia się, bo w rzeczywistości zamieniamy majątek o wartości 100 000 euro z nieruchomości na gotówkę).

Zatem należy ustalić wysokość swojego kapitału, zanim poda się go w rozliczeniu podatkowym. Warto również zapamiętać kilka istotnych faktów dotyczących długów, daty, z jaką wyliczamy kapitał oraz wysokość kapitału wolnego od podatku.

Jeżeli chodzi o długi, to wartość posiadanego kapitału można pomniejszyć o wartość posiadanych zobowiązań. Zadłużenie, które można odliczyć, to między innymi:

 • długoterminowe kredyty i pożyczki,
 • kredyty hipoteczne na nieruchomości niebędące miejscem zamieszkania,
 • kredyty studenckie,
 • kredyty w rachunku bieżącym (nie dotyczy kart kredytowych).
Zadbaj o to, by Twoja deklaracja podatkowa była poprawnie wypełniona
Fot. FreeImages.com / Charles Thompson

Minimalna wartość zobowiązań, które można odliczyć od kapitału, wynosi 3000 euro lub 6000  euro, gdy rozliczasz się z partnerem fiskalnym.

Drugim zagadnieniem jest data, na którą podajemy wysokość kapitału. Wartość posiadanego kapitału ustalana jest na pierwszy dzień rozliczanego roku, tzn. rozliczając się za rok 2018 podajemy posiadany kapitał na dzień 01.01.2018 roku. Majątek, który mieliśmy przed tą datą lub nabyliśmy później, nie wchodzi w skład naszego kapitału, np.:

 • we wrześniu 2017 roku wygrałeś na loterii 10 000 euro, lecz do stycznia 2018 roku wydałeś wszystkie pieniądze na ubrania, wycieczki i sprzęt AGD. W tej sytuacji wspomniana kwota nie wchodzi w skład twojego kapitału;
 • w marcu 2017 roku sprzedajesz swoje mieszkanie za 100 000 euro, lecz przed styczniem 2018 całą gotówkę przeznaczasz na zakup nowego, do którego się wprowadzasz. W tej sytuacji gotówka ze sprzedaży mieszkania nie wchodzi w skład kapitału;
 • w styczniu 2018 roku posiadałeś akcje, których wartość wynosiła 5000 euro. W kwietniu 2018 roku wartość akcji wzrosła do 8000 euro. Składając deklarację za rok 2018 twój kapitał powiększysz o wartość akcji w styczniu, czyli 5000 euro.

Podsumowując: Twój kapitał za rok 2018 jest równy majątkowi posiadanemu w dniu 01.01.2018 roku pomniejszonemu o łączne zadłużenie na dzień 01.01.2018 roku.

Zadbaj o to, by Twoja deklaracja podatkowa była poprawnie wypełniona
Tab.1 Wartość kapitału wolna od podatku.

Jeżeli wartość Twojego majątku nie jest zbyt wysoka, nie musisz uwzględniać jej w deklaracji podatkowej. Tabela obok (Tab.1) przedstawia wartość kapitału, który nie podlega opodatkowaniu, na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Dlaczego jest to takie ważne? Od kiedy wprowadzono standardy CRS (Common Reporting Standards – system wymiany informacji pomiędzy bankami i instytucjami podatkowymi), ukrywanie informacji o stanie swojego majątku przed instytucjami podatkowymi za granicą stało się niemożliwe. System CRS działa we wszystkich państwach członkowskich należących do Unii Europejskiej. Wszystkie banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe podlegają standardom CRS, więc informacje o saldzie rachunku, kredytach, hipotekach, ubezpieczeniach, itp. są udostępniane urzędowi skarbowemu w Holandii – Belastingdienst.

Kolejnym powodem, dlaczego tak ważne jest prawidłowe przedstawianie informacji o swojej sytuacji finansowej, jest zaświadczenie o dochodach, które należy załączyć do deklaracji podatkowej. Bardzo często zdarza się, że urząd skarbowy w Polsce błędnie wypełnia wspomniane zaświadczenie. Jest to wynikiem tego, że polski urząd skarbowy sugeruje się polskim prawem podatkowym, które znacząco różni się od tego w Holandii. Błędnie wypełnione i wysłane zaświadczenie o dochodach z Polski może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje w postaci nakazu zwrotu pieniędzy do urzędu Belastingdienst. Niektóre kwoty sięgają nawet kilku tysięcy euro!

Warto zatem zadbać, aby deklaracja podatkowa była wypełniona poprawnie…

Wojciech Wyspiański

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *