Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Przez   /   19 maja 2014  /   34 komentarze

Istnieje wiele mitów na temat rozliczania w Polsce dochodów osób, które pracują za granicą, z tutejszym Urzędem Skarbowym. Jedni mówią, że to bzdura i nie ma potrzeby się rozliczać. Jeszcze inni twierdzą, że osoby, które mają meldunek tylko w Holandii, nie muszą się rozliczać, a rozliczają się tylko osoby zameldowane w Polsce. Faktem jest, że co człowiek, to odmienna opinia na ten temat.

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Fot. freeimages.com/ mushanga

Wszyscy oni nie mają niestety pojęcia, jak bardzo się mylą. Poniżej przedstawiamy fakty odnośnie rozliczania się z polskim fiskusem zgodne z literą prawa podatkowego.

Każda osoba, która pracuje za granicą i tam osiąga dochód, a w Polsce posiada nadal meldunek, jest ZOBOWIĄZANA DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ w polskim Urzędzie Skarbowym. A jest zobowiązana, ponieważ jest tak zwanym rezydentem podatkowym w Polsce. Rezydencję podatkową dokładnie ilustruje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) która przedstawia w jasny sposób, kto ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego w Polsce swoje zeznanie podatkowe za rok poprzedni, a kto z tego obowiązku jest zwolniony.

Za rezydenta podatkowego, zgodnie z powyższą ustawą uważa się osobę, która:

 1. Posiada w Polsce tak zwane centrum interesów życiowych (czyli np. mieszkanie, dom, rodzinę, kredyt…),
 2. Przebywa na terenie Polski co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym do rozliczenia (ma adres zameldowania na terenie Polski).

Spełnienie co najmniej jednego z tych kryteriów (lub obu naraz) powoduje powstanie obowiązku podatkowego względem polskiego fiskusa. Tak więc każda osoba, która pracuje za granicą, a mimo tego posiada swoje lokum w Polsce, jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe, podobnie jak osoba, która pojechała na saksy na dosłownie kilka tygodni, ponieważ przebywa w Polsce minimalnie 183 dni w roku podatkowym.

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Fot. freeimages.com/ Darren Shaw

Obowiązek ten także dotyczy osób, które nie mają meldunku w mieszkaniach/domach, których są posiadaczami. Sam fakt posiadania nieruchomości na terenie Polski pretenduje do złożenia zeznania PIT do fiskusa.

Faktem jest także to, że rezydencja podatkowa jest określana poprzez posiadanie meldunku na terenie Polski. Jeśli posiada się adres zameldowania w naszym rodzimym kraju, Urząd z góry przyjmuje fakt zamieszkania pod tym adresem (mimo, że ktoś faktycznie przebywa za granicą), zatem także w tym przypadku należy złożyć swój PIT do Urzędu Skarbowego, ponieważ automatycznie spełnia się kryterium z ustawy o podatku dochodowym.

Wiele z osób pracujących za granicą ma także zaciągnięte kredyty w polskich bankach, np. na remont czy budowę domu. Zgodnie z polskim prawem podatkowym one także muszą wypełnić deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego, ponieważ na nich, poprzez podpisanie umowy kredytu, także ciąży obowiązek podatkowy. Co więcej, w przypadku braku spłat kredytu, bank z pewnością będzie domagać się kopii deklaracji podatkowej, by ustalić plan naprawczy spłat rat zaległego kredytu i ma do tego pełne prawo, ponieważ w każdej umowie kredytowej zawarty jest taki paragraf (wprawdzie małym druczkiem, ale jest).

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Fot. freeimages.com/ nikareteku

A jeśli już wspominamy o kredytach, to istnieje jeszcze jedna kwestia. Są także takie sytuacje, kiedy po prostu WARTO SIĘ ROZLICZYĆ z Urzędem Skarbowym.

Nawet jeśli ktoś na ten moment nie ma zaciągniętego kredytu w banku, a planuje takowy w przyszłości, warto (choć nie ma obowiązku, jeśli nie spełnia powyższych kryteriów) rozliczyć się z podatku z Polsce. Dlaczego? Ponieważ, gdy będziecie podpisywać w przyszłości umowę kredytu z bankiem, będzie on żądał na druku urzędowym dokumentu potwierdzającego wasz dochód, by osądzić zdolność kredytową na pięć lat wstecz! A takim dokumentem jest Wasza deklaracja podatkowa właśnie! Dzięki złożeniu PIT do Urzędu Skarbowego uniknie się wielu komplikacji i procedura przyznania kredytu będzie szybsza, a co więcej, wykazanie dochodów zagranicznych zwiększy Waszą zdolność kredytową, tak więc możecie otrzymać wyższy kredyt na o wiele lepszych warunkach!

Podobnie sytuacja przedstawia się w wielu innych przypadkach – kiedy niezbędne lub pożądane jest wykazanie wszystkich swoich dochodów. Wiele innych instytucji w Polsce (nie tylko banki) może żądać takiego dokumentu. Dla przykładu, niejednokrotnie w sprawach natury rodzinnej i cywilnej sądy w Polsce żądają dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody przez dane osoby będące stronami w sprawach (np. rodziców w trakcie rozwodu, by ustalić które gospodarstwo domowe, ojca czy matki, będzie zdolne udźwignąć koszty opieki nad dzieckiem).

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Fot. freeimages.com/ tijmen van dobbenburgh

Również procedury przyznawania wiz zagranicznych (np. do USA) są oparte na obowiązku wykazania swoich dochodów przed Ambasadą kraju, do którego chce się uzyskać zezwolenie na wyjazd. Bez tego, wiza niestety nie zostanie wydana. A to tylko kilka przykładów, kiedy okazuje się przydatne mieć rozliczony PIT z Urzędu Skarbowego.

W większości przypadków po prostu musicie złożyć PIT, ale nawet jeśli nie macie tego obowiązku, to istnieją sytuacje, że po prostu warto, choćby po to, by w przyszłości uzyskać lepszy kredyt czy wyjechać za granicę.

A jeśli ktoś musi się rozliczyć i tego nie zrobi, to co może mu za to grozić? Tutaj niestety istnieje wiele opcji, które dokładnie obrazuje wspomniana już wcześniej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jasno mówi ona o tym, że niezłożenie zeznania podatkowego w terminie (30 kwietnia) przez podatnika, który „uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi (przyp. red. czyli Urzędowi Skarbowemu) przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny (…) karze ograniczenia lub pozbawienia wolności albo wszystkim karom łącznie” (art. 54 ust z dnia 10.09.1999 Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930). Tak więc spectrum kar może być całkiem szerokie, uwzględniając powyższe, ponieważ zgodnie z polskim Kodeksem Karnym Skarbowym taki czyn może być traktowany nawet jako przestępstwo skarbowe!

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Fot. freeimages.com / jorge vicente

Ustawa stanowi także, iż grzywna ta liczona jest od minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z obecnym stanem prawnym równym kwocie 1.680,00 zł). Minimalnie jest to 1/10 stawki tego wynagrodzenia, a maksymalnie jej dwudziestokrotność.

Tak więc szybko przeliczając: minimalna kara za niezłożenie swojej deklaracji lub jej błędne wypełnienie poprzez niewykazanie w niej swoich zagranicznych dochodów wynosi 168 zł, maksymalna natomiast już bardziej rozbudza wyobraźnię i wynosi dokładnie 33.600,00 zł. Warto nadmienić, że jest to grzywna za nierozliczony tylko jeden rok podatkowy (lub rozliczony nieprawidłowo). A Polski Urząd Skarbowy ma prawo zbadać poziom naszych dochodów nawet do 5 lat wstecz. Tak więc prostą matematyką dochodzimy do kwoty 168.000,00 złotych, które może na nas nałożyć polski fiskus za niespełnienie swojego obowiązku wobec niego za pięć lat wstecz. Tyle z ustawy.

Praktyka jednak jest nieco odmienna, ponieważ Urzędnicy i Inspektorzy Skarbowy (w większości przypadków oczywiście) nakładają po prostu mandaty lub nakazy karne na osoby, u których dopatrzono się braku złożonej deklaracji. Niemniej jednak wystawiają je w kwocie maksymalnej, która wynosi 3.360,00 zł w przypadku mandatu karnego i 16.800,00 zł w przypadku nakazu karnego. Wprawdzie to mniej niż 168.000,00 zł ale i tak warto wydać tą kwotę na coś przyjemniejszego niż grzywny skarbowe.

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Wzór 1 Wezwanie z Urzędu do złożenia deklaracji podatkowej źródło: dokumenty urzędowe (opracowanie własne)

Tak więc przedstawiliśmy zdecydowaną większość powodów, dla których powinniście się rozliczyć z Polskim fiskusem. Najbardziej rozbudzającym wyobraźnię jest oczywiście grzywna pieniężna. W ludziach istnieje też obawa przed tym, że trzeba będzie do Urzędu jeszcze dopłacać, niemniej jednak bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, iż z deklaracji podatkowej wynika dopłata do Urzędu. W ogromnej większości przypadków zeznanie wychodzi na tak zwane „zero”, więc nic nie trzeba do Urzędu Skarbowego w Polsce dopłacać. Najważniejsze dla polskiego fiskusa jest złożenie samego zeznania podatkowego. Tak więc kto jeszcze tego nie dokonał, niech nie zwleka – termin minął wprawdzie 30 kwietnia, ale ten, kto dobrowolnie złoży deklarację po terminie, uniknie grzywny, ponieważ Urząd nie ma w zwyczaju nakładać kary w przypadku dobrowolnego złożenia zeznania.

Trzeba to jednak zrobić przed otrzymaniem wezwania z Urzędu do złożenia PIT (patrz: Wzór 1) , ponieważ wtedy (jak już opisywaliśmy) grozi za to kara i to całkiem spora. W przypadku, gdy otrzymuje się już wezwanie z Urzędu do złożenia deklaracji, może zaistnieć groźba kary skarbowej. Wezwań takich pojawia się coraz. Wezwanie takie stanowi, iż należy w określonym czasie na piśmie złożyć deklarację lub jej korektę (w zależności od tego czy ktoś w ogóle nie złożył PIT lub nie podał wszystkich dochodów) pod groźbą rozpoczęcia procedury postępowania skarbowego, które zazwyczaj kończy się grzywną.

Urząd masowo teraz kontroluje rzetelność złożonych deklaracji nawet do pięciu lat wstecz, stąd coraz więcej osób w swoich skrzynkach pocztowych znajduje mandaty karne za niezłożone zeznania nawet za 2009 rok!

Sezon na składanie zeznań podatkowych w Polsce się kończy. Co Ci grozi, jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie?

Fot. freeimages.com/ nikareteku

W przypadku jego otrzymania niestety należy go zapłacić. A jeśli się go nie zapłaci, to do domu przychodzi komornik wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji skarbowej. I tutaj dopiero zaczynają się nie lada kłopoty…

Tak więc jeśli do tej pory nie rozliczyłeś się z polskim Urzędem Skarbowym, a masz taki obowiązek, nie zwlekaj – kara za to będzie surowsza i bardziej kosztowna niż wypełnienie PIT. A jeśli zrobisz to dobrowolnie, przed kontrolą skarbową, nic Ci z tego tytułu nie grozi. I można spać spokojnie.

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie zapraszamy do komentowania lub do wysyłania e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi na wiadomości e-mail udzielimy na łamach gazety.

    Print       Email

34 komentarze

 1. MARTYNA says:

  dzień dobry najprawdopodobniej nie jestem rozliczona z roku 2014, 2015,2016,2017 w Polsce. Gdzieś mi to umknęło ponieważ wyjechałam za granicę w latach młodości. Czy jest jakaś szansa na naprawienie tego?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Oczywiście.
   W tej sprawie polecamy w razie potrzeby kontakt z naszymi ekspertami, czyli Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl – z pewnością Pani w tym pomogą.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 2. Jan says:

  Witam,

  Od listopada 2014 przebywam w Anglii, tutaj pracuje na zero-hour contract (umowa smieciowa jak w Polsce) i place podatki. Za kazdy okres podatkowy dostaje pismo p60,ktore informuje mnie o tym ile zarobilem,jakie podatki zaplacilem itd. Z chwila wyjazdu jednak nie kontaktowalem sie z US w Polsce,bo po piewsze w internecie przeczytalem wiele opinii,ze nie musze,a po drugie wydrukowane formy p60 zanioslem do biura podatkowego i tam mi powiedziano,ze nie musze sie z tego rozliczac. Jednak czytajac panstwa artykul jestem wiecej niz pewien,ze powienienem sie byl rozliczyc. Co teraz mam zrobic? Planuje wrocic do Polski na stale w okolicach kwietnia 2018. Dziekuje za jakakolwiek wskazowke.

  Pozdrawiam,

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Najlepiej złożyć w Polsce deklaracje podatkowe PIT-36 za 5 lat wstecz (nie ma z tym żadnego problemu).
   Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 3. Emil says:

  witam,
  w Holandii pracowałem w latach 2011-2013 za co się nie rozliczałem w Polsce. Jest sens rozliczać się teraz w 2017r? Mogą mnie czekać konsekwencje czy sprawa się przedawnia?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Jak najbardziej powinien Pan wykazać dochody z zagranicy przed polskim urzędem skarbowym (jeśli jest Pan w Polsce podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym). Istnieje możliwość, że czekają Pana jakieś konsekwencje, ale czy na pewno tak się stanie i jakie one będą, to już zależy w głównej mierze od urzędu.
   W tej sprawie w razie potrzeby polecamy kontakt z Kancelarią Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl – na pewno pomogą.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 4. An. says:

  Witam mam pytanie odnośnie rozliczenia. Jestem teraz w Holandi i nie mam możliwości złożenia PIT-u w Polskim URZEDZIE z holenderskich dochodów, a chciałabym otrzymać zwrot .czy jest taka możliwość ze rozlicże się w maju ?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Termin na rozliczenie w polskim urzędzie to w tym roku 02.05.2017 rok. Zawsze też można przesłać deklarację do urzędu pocztą bądź elektronicznie.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 5. Ewelina says:

  Witam serdecznie.
  Mam problem, ponieważ chciałabym się rozliczyć z podatku z Holandii za rok2014 aczkolwiek nie wiedziałam, że muszę się rozliczyć w Polsce i tego nie uczyniłam. Czy teraz mogłabym sie rozliczyć czy zostanie mi naliczona kara ?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Może Pani się teraz rozliczyć w Polsce, konieczne jest jednak załączenie czynnego aktu żalu do urzędu skarbowego.
   W celu profesjonalnego sporządzenia takiej deklaracji, polecamy skorzystanie z usług Kancelarii Podatkowej Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 6. Marcin says:

  Witam. Pracuje w Polsce legalnie juz od paru lat,co roku jade do Holandi na pare tygodni zeby dorobic. Rozliczałem sie tu i tu ale w Polsce nie ujawniałem tego przy rozliczeniu ze pracuje w Holandii,co mam w tej sytuacji zrobic? rozliczenie za 2013 2014 2015

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Koniecznie należy złożyć korekty tychże rozliczeń uwzględniając dochody z Holandii.
   Polecamy w tym zakresie usługi współpracującej z nami Kancelarii Podatkowej Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl – na pewno pomogą.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 7. ola says:

  Jak w NL uzyskac dokument „Certyfikat rezydencji” dla polskiego urzedu skarbowego?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Radzimy zadzwonić do Belastingdienst i zapytać czy takowe certyfikaty rezydencji podatkowej są przez nich wydawane.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 8. Anie says:

  Witam!Proszę o pomoc, bo nie rozumiem pisma z Urzędu Skarbowego, który próbuje oskarżyć mnie o malwersacje podatkowe, bo nie rozliczyłam się z podatku w Holandii za 2013,2014 rok. Tylko nie rozumiem, dlaczego bo dzwoniłam do biura rozliczeń po powrocie, bo nie miałam Jarograffu i tam Pani poinformowała mnie,że jeśli wyjeżdżam i wracam do i z Polski,nie mam tu kredytu, mieszkania i meldunku,małżonka, dzieci, tylko czasami pracę na umowe zlecenie, jak udowodnić urzędowi, że nie jestem rezydentem?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Niestety nasza redakcja nie zajmuje się tłumaczeniem korespondencji urzędowej. Takie sprawy radzimy powierzyć specjalistom.
   Ze swojej strony polecamy współpracującą z nami Kancelarię Podatkową Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniePolski.nl

 9. Ddjdms says:

  Witam. Nie rozliczylam się jeszcze za rok 2015. Rozliczylam się już dawno z polskim urzędem skarbowym lecz nie dołączyłam informacji o dochodach z Holandii. Co mogę teraz zrobić. Proszę o pomoc.

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   W tej sytuacji należy wykonać korektę rozliczenia, uwzględniają dochody uzyskane na terenie Holandii.
   W tym celu polecamy usługi Kancelarii Podatkowej Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl – na pewno pomogą.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 10. Grzesiek says:

  Witam serdecznie,
  wyjechalem z zona za granice w 2010 roku w lutym. Pracowalismy w Poslce tylko do stycznia 2010 za co sie rozliczylismy a od lutego 2010 do dzisiaj mieszkamy, zarabiamy i mamy dom za granica.

  Pierwsze pytanie jest takie czy bedac nadal zameldowanym w Polsce musimy skladac zeznanie podatkowe (nie posiadajac zadnych dochodow w Polsce tylko za granica) ?

  Drugie pytanie mam tez takie gdyz jestem wspolwlascicielem mieszkania w Polsce (gdzie jestem zameldowany) ale nie uzyskuje rowniez zadnych dochodow z tej posiadlosci. Czy to mnie kwalifikuje do skladania zeznania podatkowego?

  dziekuje i pozdrawiam

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Sam meldunek nie decyduje o konieczności rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym. Kwestią decydującą jest tu fakt, gdzie podatnik posiada ośrodek interesów osobistych i gospodarczych. Niestety definicja pojęcia rezydencji podatkowej nie jest jednoznaczna w tej kwestii, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pana pytanie.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 11. Paweł says:

  witam
  Mam pytanie odnośnie nierozliczenie się z podatku w urzędzie Polskim. Pracowałem w holandii w 2013 , 2014 i 2015 roku z podatku z urzędem holenderskim rozliczyłem się tylko za 2013 rok, obecne dostałem pismo do stawienia się w urzędzie polskim za brak rozliczenia za rok 2013 z przychodów uzyskanych w holandii. Jaka są możliwe konsekwencje za nieskłądanie PIt-u ?? Ile może wysić kara ?? Czy za rok 2014 i 2015 też dostanęl karę ?? praca trwała 1,5 miesiąca w każdmym roku .

 12. teichert says:

  witam jestem na rencie nie wiedzialem ze trzeba rozliczyc sie z renty w polskim urzedie chodz wychodzi na zero w holandi pracowalem przez 5 lat ,ale tylko sezonowo tj 6,7 tygodni na zbiorach czy w zwiazku z tym dostane jakas kare w polskim urzedzie czy mozna jeszczev zlozyc pit za 5 lat ktory wychodzi na zero pozdrawiam prosze o odp

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Można złożyć zeznanie podatkowe za 5 lat wstecz. Składając przy tym tzw. czynny akt żalu, powinno obejść się bez kar.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 13. justys says:

  Witam, jesli pracuje W Holandii tam również sie rozliczam w Polsce nie pracuje,mam tam zameldowanie w domu rodzinnym mam obowiązek złożyć pit 0 ? I rozliczać sie tu i tu?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Chcąc być w Holandii traktowanym jako podatnik kwalifikowany (z prawem do pełnych ulg), należy rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym, a następnie pobrać zaświadczenie o dochodach. Sam obowiązek rozliczenia się przed polskim urzędem skarbowym wynika z przepisów odnośnie rezydencji podatkowej.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 14. Sylwia says:

  Czy można np z 3 lat złożyć zeznanie podatkowe w Polsce jak się rozliczałam w Holandii?? Czy są jakieś konsekwencje jak się nie składa z roku na rok?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Jeśli wyjdzie Pani sama z inicjatywą rozliczenia zaległych lat, to urząd nie powinien wyciągać żadnych konsekwencji. Konieczne jest załączenie tzw. czynnego aktu żalu.
   W razie problemów, radzimy skorzystać z usług specjalistów z Kancelarii Podatkowej Anna Kłosowska http://www.rozliczsie.pl – na pewno pomogą.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 15. Zaniepokojona says:

  Mam spory problem, ta ilość mitów o których mowa na początku tak mnie skołowała, że mam przeczcie stworzenia sobie kłopotliwego problemu długofalowego. Przeraża mnie to, ale boję się „życzliwej i serdecznej” pomocy która mnie upier***i. Jeśli wyszło źle, chce to naprawić, i na litość boską oby mi na to pozwolono.

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Ma Pani rację, ilość narosłych mitów może zamącić w głowie. Najlepiej rozliczyć się w sposób kompletny i poprawny w terminie i spać potem spokojnie…
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 16. Q says:

  Pracowałam w holandii 3 lata temu tylko w wakacje przez 2 miesiące. W polsce się z tego nie rozliczałam, więc co po tych 3 latach mogę zrobić? Bo rozliczyc się z holandią jeszcze zdąze, ale co z polską?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Może Pani złożyć zeznanie podatkowe w Polsce, ale trzeba złożyć wyjaśnienie, dlaczego nie zrobiła Pani tego w terminie.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

 17. Agnieszka says:

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie rozliczenia w polskim US. W roku 2014 6 miesięcy pracowałam w Holandii oraz przez 3 miesiące otrzymywalam polski zasiłek z UP. W roku 2014 otrzymałam rozwniez 430 euro zwrotu podatku z Holandii,w związku z tym mam pytanie czy zwrot ten musze wliczyc do rozliczenia składanego w Polsce.?

  • GoniecPolski.nl says:

   Witamy,
   Tak, zwroty z podatku należy uwzględniać w rozliczeniu podatkowym.
   Pozdrawiamy
   Redakcja GoniecPolski.nl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *