Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Płaca minimalna w Holandii na 2013 rok

Przez   /   15 stycznia 2013  /   Brak komentarzy

Wysokość minimalnej płacy brutto w Holandii jest uzależniona od wieku. Kwoty minimalnych płac obliczane są każdego roku: 1 stycznia i 1 lipca, na podstawie średnich pensji CAOCollectieve arbeidsovereenkomst w Holandii.

Tab.1 Minimalne stawki wynagrodzenia brutto od 1 stycznia 2013 roku

Tab.1 Minimalne stawki wynagrodzenia brutto od 1 stycznia 2013 roku

Minimalne stawki wchodzące w życie od początku 2013 roku są ukazane w tabeli 1. Kwoty minimalnej płacy miesięcznej zostały obliczone na podstawie pełnych przepracowanych tygodni. Przedstawione sumy – to kwoty minimalnej płacy brutto, bez potrąconego podatku i składek społecznych. Nie zawierają również dodatku urlopowego.

Ustawowa płaca minimalna jest określana na podstawie pensji brutto, bez wynagrodzenia za nadliczbowe godziny pracy. Jest ona wypłacana w ustalonym przez pracodawcę terminie, na przykład miesięcznie, tygodniowo bądź raz na 4 tygodnie.

Tab.2 Stawki godzinowe, które mogą być uznawane jako wytyczne (od 01.01.2013r.)

Tab.2 Stawki godzinowe, które mogą być uznawane jako wytyczne (od 01.01.2013r.)

Jaka jest wysokość minimalnej płacy netto? Twój pracodawca płaci podatek i wszelkie składki w odniesieniu do płacy brutto. Ile z tej kwoty otrzymasz netto, jest uzależnione od sumy jaka zostanie potrącona z wynagrodzenia brutto . Zatem dwie osoby zatrudnione na tych samych warunkach mogą otrzymać inną płacę netto. Wynagrodzenie netto nie jest określone żadną ustawą. Aby obliczyć swoją indywidualną płacę brutto-netto oraz inne dodatkowe informacje w odniesieniu do zarobku, możesz skorzystać z kalkulatora na stronie www.loonwijzer.nl .

Płaca minimalna w Holandii na 2013 rok

fot. stock.xchng / Filippo Vicarelli

W Holandii nie ma sztywno określonego wymiaru czasu pracy dla danego zawodu. W praktyce jest to zazwyczaj 36, 39 lub 40 godzin tygodniowo. Nie ma też przepisów określających stawkę godzinową. Jest to spowodowane tym, iż każdy pracodawca sam określa wymiar czasu pracy dla danego pracownika, dlatego też stawka godzinowa może być różna.  W tabeli 2 zostały podane stawki godzinowe, które mogą być uznawane jako wytyczne.

(red.)

Artykuł powstał przy współpracy
z Kancelarią Podatkową mgr Anna Kłosowska  www.rozliczsie.pl

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *