Loading...
You are here:  Home  >  Bez kategorii  >  Current Article

Który formularz PIT wybrać?

Przez   /   19 stycznia 2024  /   Brak komentarzy

Masz dochody wyłącznie z Holandii? Mimo wszystko będąc rezydentem podatkowym Polski masz obowiązek rozliczenia podatku w polskim urzędzie skarbowym. Dodatkowo złożenie deklaracji PIT umożliwia uzyskanie zaświadczenia o dochodach. Ten dokument często jest niezbędny do poprawnego i korzystniejszego rozliczenia zagranicznego. Dlatego tak ważne jest złożenie deklaracji. Zatem poniżej objaśniamy rodzaje rozliczenia.

Który formularz PIT wybrać? To należy od źródła dochodu. Dowiedz się kiedy użyć PIT-36, PIT-37, PIT-38, albo PIT-39.

Jakiego formularza PIT użyć do deklaracji podatkowej?

W dużej mierze typ formularza jest uzależniony od źródła uzyskanego dochodu. Poniżej przedstawiamy, którą deklarację wybrać przy obecnie najpopularniejszych dochodach:

PIT-36:

• wszystkie źródła, które wykażemy w PIT 37;

• emerytury zagraniczne;

• przychody jak w PIT 37 ale zagraniczne;

• działalność gospodarcza na warunkach ogólnych z Polski i innych krajów;

• PIT z załącznikiem M;

• działy specjalnej produkcji rolnej;

• najem lub dzierżawa;

• działalność nierejestrowana;

• odpłatne zbycie rzeczy z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy;

• sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

PIT-37:

• dochody z wszelkich umów o pracę, zlecenie, dzieło;

• zasiłki i emerytury;

• prawa autorskie;

• inne źródła nieokreślone wyżej.

PIT-38 dotyczy dochodu między innymi:

• z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną;

• z tytułu objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

• z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

PIT 39:

• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

• prawa wieczystego użytkowania gruntów;

• jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Za odpłatne zbycie uważa się każde przeniesienie prawa własności lub innych wspomnianych praw majątkowych, dokonane za korzyść majątkową.

(RED.) ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY
WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
MGR ANNA KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL
    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *