Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Dlaczego warto wychować dwujęzyczne dziecko?

Przez   /   16 października 2018  /   Brak komentarzy

Życie poza ojczyzną daje rodzicom możliwość przekazania dziecku dwujęzyczności. Dzięki tej umiejętności dzieci wyrastają na silniejszych dorosłych, lepiej radzących sobie w życiu. W nauce języka największą rolę odgrywają rodzina i szkoła. W Holandii pomoc w nauczaniu języka polskiego można uzyskać w co najmniej szesnastu placówkach.

Fot. FreeImages.com / alesia17
Fot. FreeImages.com / alesia17

Dwujęzyczność to umiejętność posługiwania się dwoma językami w sposób równoległy i regularny. Dzieci wychowujące się zagranicą kontakt z językiem kraju osiedlenia nawiązują poprzez placówki edukacyjne i kontakt z otoczeniem, w tym z rówieśnikami. Równoległe poznanie języka rodzica wymaga pracy i wysiłku całej rodziny.

Podstawowa znajomość języka kształtuje się już w domu. Bardzo ważne jest, by komunikacja z przynajmniej jednym z rodziców od samego początku była prowadzona wyłącznie w języku ojczystym. Dziecko powinno się „osłuchiwać” z językiem rodzica już w okresie prenatalnym. Kluczowe są pierwsze trzy lata jego życia– to wtedy dziecko przyswaja nowe słowa z prędkością sięgającą nawet 9 słów dziennie i 250 miesięcznie. To wystarczająco dużo by uczyć się więcej niż jednego języka – mówi Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek,ekspertka kampanii społecznej #KtoTyJesteś, organizowanej przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie”, akcji zachęcającej do dbania o pełną dwujęzyczność dzieci.

Niestety mimo wielu zalet dwujęzyczności rodzice często rezygnują z przekazywania dzieciom swojej mowy ojczystej. Wpływ na to mają m.in. powielane mity wskazujące na dwujęzyczność jako powód słabszej znajomości języka kraju osiedlenia. Rodzice często nie wiedzą, że w czasie pierwszych lat edukacji szkolnej poziom znajomości języka kraju osiedlenia wyrównuje się u dziecka z jego rówieśnikami, a w międzyczasie zyskuje ono analogiczną znajomość języka ojczystego rodziców.

Fot. FreeImages.com / Holger Selover-Stephan
Fot. FreeImages.com / Holger Selover-Stephan

Rola zajęć edukacyjnych z języka polskiego jest bardzo ważna. Rozmowy w domu, kontakt z kulturą: muzyką, bajkami, grami czy w późniejszym wieku, Internetem i blogosferą, czynią polski językiem codziennym, a nie postrzeganym jako język „obcy” czy dodatkowy. Młody Polak czy Polka żyjący na emigracji, żeby wykształcić pełną dwujęzyczność muszą uzupełniać naukę w domu rodzinnym zajęciami w placówkach oświatowych z językiem polskim”– dodaje Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek.

W Holandii takich placówek jest około 16. Pełna lista szkół z bazy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą znajduje się na stronie kampanii ktotyjesteś.pl. Możliwa jest też nauka przez Internet, która ma swoich zwolenników, ale wymaga zaangażowania rodziców oraz konsekwencji i  dyscypliny  organizacyjnej, aby zachować regularność. Słabą stroną tej formy edukacji jest brak kontaktu z rówieśnikami i niemożliwość  rozwijania  języka poprzez rozmowy z innymi  dziećmi polonijnymi, naukę przez  zaangażowanie w klasowe aktywności  edukacyjne i wspólną zabawę.

U dzieci, które znają język polski tylko z domu i nie piszą i nie czytają w tym języku, zatrzymuje się on na poziomie bardzo podstawowym, zbliżonym do języka jakim posługują sie dzieci, co nie pozwala im w pełni realizować kontaktów z innymi dorosłymi i komunikować się w życiu zawodowym – ocenia Tomasz Bastkowski, ekspert i pomysłodawca kampanii #KtoTyJesteś. Tymczasem dzieci, które opanowały równolegle dwa języki, zyskują łatwość przyswajania kolejnych i generalnie lepiej się uczą. W dorosłym życiu bez większych problemów znajdują atrakcyjną pracę.

Fot. FreeImages.com / Sam LeVan
Fot. FreeImages.com / Sam LeVan

Korzyści pojawiają się również na poziomie społecznym – osoba dwujęzyczna rzadko miewa problem z poczuciem własnej tożsamości, zrozumieniem tego „kim jest”. Poszukując wsparcia może porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi w Polsce, podzielić się z nimi swoimi problemami, czego nie zrobi bez dobrej znajomości języka. Dodatkowo, gdy rodzice podejmą decyzję powrotu do Polski, dwujęzyczne dziecko lepiej poradzi sobie z remigracją.

Decyzja o nauce języka polskiego to trud, a na etapie szkolnym również wydatek, jednak warto go podjąć. Rodzice, którzy nie wiedzą jak zacząć, mogą skorzystać z pomocy najbliższej szkoły, jednego z 66 Szkolnych Punktów Konsultacyjnych działających przy polskich placówkach dyplomatycznych lub z pomocy ekspertów kampanii społecznej #KtoTyJesteś na stronie https://www.ktotyjestes.pl/kontakt.

Kampania jest współfinansowana w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Więcej informacji:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ktotyjestes@pol.org.pl; tel.+48 22 628 55 57
WWW
Facebook
Spot na YouTube

Fot. FreeImages.com / Stephen Tainton
Fot. FreeImages.com / Stephen Tainton

O Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Od 26 lat realizuje programy skierowane do Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego jest podstawowym celem statutowym Fundacji.

O Polskiej Szkole w Dublinie SEN
Polska Szkoła w Dublinie SEN powstała w lutym 2010 roku pod egidą Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli w stolicy Irlandii Dublinie. Realizuje autorski program nauczania dla polskich uczniów uczących się za granicą. Zajęcia organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnictwo w zajęciach (w oderwaniu od uczęszczania do irlandzkiej szkoły podstawowej) nie stanowi wypełnienia obowiązku szkolnego, które obowiązuje każde dziecko przebywające w Irlandii. Do szkoły uczęszcza 600 uczniów, z którymi pracuje 60 nauczycieli.

Źródło: Biuro Kampanii #KTOTYJESTEŚ

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *