Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Co wpływa na Twój zwrot podatku z Holandii?

Przez   /   9 marca 2023  /   Brak komentarzy

Czy Twoim zdaniem Twój zwrot podatku jest za niski?
Czy Twój współpracownik na tym samym stanowisku ma o wiele wyższy zwrot?
Czy Twoja sytuacja zawodowa jest taka sama jak w zeszłym roku, ale różnica w zwrotach jest znacząca?
Czemu masz dopłatę do holenderskiego urzędu skarbowego?
W rozliczaniu holenderskich deklaracji podatkowych wiele czynników ma ogromny wpływ na wynik końcowy i czasami nie są one widoczne gołym okiem. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, aby łatwiej zrozumieć Twoją sytuację podatkową.

Image by master1305 on Freepik

Czasami zdarza się, że nie jesteśmy zadowoleni z wyliczonej kwoty zwrotu bądź dopłaty w ramach deklaracji podatkowej z Holandii. Tym bardziej, jeśli w roku poprzednim otrzymaliśmy wysoki zwrot albo nasz dobry kolega z pracy dostał bardzo korzystną prognozę dotyczącą zwrotu, podczas gdy nasza prognoza znacząco od niej odbiega. Pierwszym instynktem w takiej sytuacji jest dojście do wniosku, że na pewno popełniono błąd, coś pominięto, ktoś nie wykonał rzetelnie swojej pracy.

Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest jedyna możliwość, a najczęściej powodem jest całkiem coś innego.

Aby zrozumieć naszą sytuację w kontekście deklaracji podatkowej z Holandii, należy zacząć od kilku kluczowych kwestii:

 1. Jakie są główne różnice między deklaracją holenderską a polską?
 2. Jaki wpływ mają ewentualne zmiany w prawie podatkowym?
 3. Co konkretnie w mojej sytuacji ma wpływ na moją deklarację podatkową?

Jakie są główne różnice między deklaracją holenderską a polską?

Pierwszą i największą różnicą między systemami podatkowymi w Holandii i Polsce to kwestia samego podatku. W Polsce zaliczka na podatek oraz składka społeczna są wykazywane oddzielnie, a sama składka jedynie obniża nam dochód do opodatkowania.

Podatek w Holandii składa się z dwóch części – zaliczki na podatek według skali holenderskiej oraz składki społecznej (upraszczając). Te dwie części pracodawca oblicza również w różny sposób. Podatek rzecz jasna naliczany jest procentowo od dochodu, natomiast składka społeczna obliczana jest od dochodu, ale jednocześnie zależy też od okresu pracy.

W związku z powyższym okres pracy w deklaracji holenderskiej jest kluczowy, podczas gdy w Polsce nie ma to większego znaczenia, zaliczki i osobne składki bazują na dochodzie, a sam okres nie jest podawany do deklaracji PIT.

Kolejną różnicą jest rozliczenie wspólne. W Polsce jest ono najczęściej korzystne dla samego podatnika, gdy w rozliczeniu uwzględniamy współmałżonka. Skutkuje to wyższą kwotą zwrotu niż gdybyśmy sporządzili dwie oddzielne deklaracje i dodali do siebie wyniki tych deklaracji. Najczęściej, ale nie zawsze – zdarza się bowiem, że korzystniej jest rozliczyć się osobno, szczególnie gdy w grę wchodzi dochód zagraniczny – zawsze upewnij się, że zostały przeanalizowane oba warianty.

W Holandii natomiast w momencie, gdy wysyłamy do urzędu rozliczenie wspólne, każdy z partnerów fiskalnych (nie musi to być małżeństwo) otrzymuje własną kwotę zwrotu/dopłaty i tutaj sam fakt rozliczenia wspólnego nie powoduje lepszego wyniku dla którejkolwiek z rozliczanych osób. Wyjątkiem jest tzw. ulga „rozłąkowe” – wtedy określona suma jest wypłacana partnerowi nie pracującemu w Holandii z puli podatkowej podatnika.

Kwalifikacja podatnika – reguła 90%.
Od roku 2015 Holandia wprowadziła regułę 90%, która podzieliła podatników niemających przez cały rok zameldowania w Holandii na podatników kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. Podatnik kwalifikowany to taki, którego dochód z Holandii stanowi minimum 90% jego dochodu światowego (czyli całkowitego dochodu z Holandii plus z każdego innego kraju, w jakim osiągał dochód). Co za tym idzie, każdy podatnik, który nie spełni tego warunku, staje się podatnikiem niekwalifikowanym.

Jaka jest między nimi realna różnica?

Pierwsza i najważniejsza różnica jest taka, że podatnik kwalifikowany ma prawo do wyższych ulg podatkowych i generalnie, w zależności od sytuacji, różnica między wynikiem deklaracji podatnika kwalifikowanego i niekwalifikowanego wynosi średnio 500€-700€.

Druga kwestia to uprawnienie do konkretnych odliczeń. Jest to odliczenie kosztów medycznych, odsetek od kredytu hipotecznego oraz wydatków na kursy/naukę (tylko do 2021 włącznie!) – podatnik niekwalifikowany nie może ich zastosować.

Jaki wpływ mają ewentualne zmiany w prawie podatkowym?

Zmiany w prawie podatkowym, czy też w jego interpretacji są kluczowe, gdyż bez wiedzy na ten temat możemy błędnie rozliczyć nasz podatek, ale przede wszystkim może to być przyczyna niższego bądź wyższego zwrotu za dany rok. W roku 2022 w Holandii przestało być możliwe odliczenie kosztów kursów i studiów w deklaracji podatkowej oraz uszczelniono kwestię ulgi na dziecko w sposób, który ogranicza pulę osób mogącą z niej skorzystać. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

W kontekście niniejszego artykułu kwestia zmian podatkowych jest prosta – jeśli dana ulga przestaje obowiązywać, a stosowałeś ją w poprzednich latach, to środki przysługujące Ci dzięki tej uldze nie zostaną przyznane i zwrot w danym roku będzie niższy. Analogicznie, zwrot może okazać się wyższy, jeśli w danym roku podatkowym pojawi się ulga lub odliczenie, które zastosujemy po raz pierwszy.

Co konkretnie w mojej sytuacji ma wpływ na moją deklarację podatkową?

Stawiając sobie to pytanie, należy wyróżnić zatem główne czynniki:

 • Stosunek podatku do osiągniętego dochodu
 • Okres oskładkowania
 • Reguła 90%
 • Ewentualne zmiany w dostępnych dla Ciebie ulgach

Główną kwestią zawsze będzie stosunek podatku do osiągniętego dochodu – czyli czy pracodawca odprowadził poprawnie podatek. Często zdarza się, że ten sam pracodawca w danym roku może całkowicie inaczej go naliczyć niż w roku poprzednim, pomimo, że w Twojej pracy nic się nie zmieniło. Może się także zdarzyć, że danego roku zarobimy więcej niż w roku poprzednim, a podatek będzie jeszcze niższy. Dlatego przy porównywaniu sytuacji podatkowych należy zestawić ze sobą dane z obu lat bądź dane dwóch konkretnych osób i wtedy od razu możemy zauważyć co jest przyczyną różnych zwrotów podatku.

Kwestią ściśle powiązaną z odprowadzaniem poprawnego podatku jest, jak można wywnioskować z największej różnicy między deklaracjami polskimi a holenderskimi, okres oskładkowania. Kiedy zaczniemy porównywać nasze deklaracje na przestrzeni lat bądź sięgniemy do deklaracji naszej rodziny lub znajomych, pozornie identyczna sytuacja może się okazać diametralnie różną właśnie z uwagi na okres oskładkowania. Różnice te wynikają wprost z rodzaju kontraktu, jaki obowiązywał nas w danym roku podatkowym.

W tym miejscu należy wspomnieć o rodzajach kontraktów w Holandii. Można mieć kontrakt:

 • na czas nieokreślony
 • określony
 • kontrakt fazowy (przez pośrednika pracy), a fazy z kolei dzielimy na
  • A lub 1 i 2
  • B lub 3
  • C lub 4

Umowa na fazie A lub 1 czy 2 oznacza, że jest to praca tymczasowa i oskładkowany jest jedynie okres faktycznej pracy, zatem z wyłączeniem urlopów. Łatwo się więc domyślić, że przy tym kontrakcie należy uważnie liczyć okresy pracy, aby poprawnie wypełnić deklarację podatkową.

Umowa na fazie B lub 3 to inaczej umowa na czas określony, po którym współpraca się kończy albo podpisywana jest kolejna umowa, trzeba zatem zwracać uwagę na to, czy zatrudnienie jest ciągłe.

Umowa na fazie C lub 4 to inaczej kontrakt na czas nieokreślony i oznacza to, że dopóki umowa nie została zerwana przez którąś ze stron, oskładkowanie ma charakter ciągły.

Z powyższych informacji należy wyciągnąć dwa wnioski:

 1. Mój zwrot podatku może być inny, ponieważ miałem całkiem inny kontrakt niż w poprzednich latach.
 2. Mój kontrakt był taki sam, ale miałem o wiele więcej / mniej urlopów niż w ubiegłym roku

W tym miejscu rekomendujemy każdemu podatnikowi, aby zbierał swoje odcinki z wypłat (salarisspecificatie) od każdego pracodawcy oraz notował dokładnie swoje urlopy bezpłatne.

Ostatnie wyróżnione czynniki to reguła 90% oraz dostępne dla nas ulgi. Jak wspomniano już wcześniej reguła 90% ma bezpośrednie przełożenie na kwoty dopłat i zwrotów oraz określa, czy mamy dostęp do dalszych ulg podatkowych. Jeśli więc przy porównywaniu sytuacji podatkowych zauważymy, że w jednym roku byliśmy podatnikiem kwalifikowanym, a w drugim nie, to oczywistym wnioskiem jest, że rok, gdy jesteśmy podatnikiem niekwalifikowanym, będzie mniej korzystny.

Oprócz tematów poruszonych wyżej istnieją jeszcze inne, bardziej skomplikowane rodzaje deklaracji i zależą one już od bardzo konkretnych, indywidualnych sytuacji, dlatego jeśli nadal masz wątpliwości co do swoich deklaracji, bądź zastanawiasz się nad korektą już rozliczonych podatków, skontaktuj się z nami.

Rozliczenia, które wykonujemy są opracowywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Może czasem wynik wykonanego przez nas rozliczenia nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący jednak w przypadku czynności sprawdzających ze strony urzędu skarbowego zapewniamy Ci spokojny sen.

(RED.) ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY
WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
MGR ANNA KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL
    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *